"W środę Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wspólnie mianowały Giovanniego Buttarellego na Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na okres pięciu lat, a Wojciecha Wiewiórowskiego na jego zastępcę na ten sam okres" - poinformowała w czwartek Rada UE. W komunikacie sprecyzowano, że ich kadencja rozpoczyna się z dniem podpisania przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady UE decyzji nominacyjnej, czyli w czwartek.

 

Obie kandydatury zostały przegłosowane w październiku przez komisję Parlamentu Europejskiego ds. wolności obywatelskich. Wskazanie PE było takie samo, jak wcześniejsza decyzja Rady UE. Rada razem z europarlamentem współdecyduje o obsadzie stanowiska Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Buttarelli był do tej pory zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. W trakcie procedury jego wyboru wskazywano na jego bogate doświadczenie w tej dziedzinie. W przypadku Polaka podkreślano jego doskonałą znajomość przepisów ochrony danych osobowych i ochrony prywatności w UE.

W środę Sejm odwołał Wiewiórowskiego z funkcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W ubiegłym tygodniu zrzekł się on stanowiska w związku z nową funkcją. Na odwołanie Wiewiórowskiego musi się jeszcze zgodzić Senat, który ma się zająć sprawą w czwartek.

W 2013 roku Wiewiórowski kandydował na Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i znalazł się wśród kilku osób rozpatrywanych na tę funkcję. Konkurs został jednak odwołany w styczniu 2014 roku, bo zespół, który miał rekomendować KE tzw. krótką listę najlepszych kandydatów, uznał, że żaden z nich nie jest odpowiedni. Przedłużono wówczas kadencję dotychczasowego inspektora Petera Hustinksa.

43-letni Wiewiórowski pod koniec sierpnia rozpoczął drugą, czteroletnią kadencję na stanowisku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na tę funkcję kandydował w 2010 i 2014 r. z rekomendacji PO. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w 2000 r. obronił doktorat.

Do zadań Europejskiego Inspektora Ochrony Danych należy m.in. opiniowanie wszystkich aktów prawa unijnego, które mogą w jakikolwiek sposób dotyczyć ochrony danych osobowych. Inspektor zajmuje się też ochroną prywatności w instytucjach unijnych, w tym we wszystkich bazach danych, które prowadzi UE.

Z Brukseli Aneta Oksiuta (PAP)

aop/ akl/ ap/