W piątek w kancelarii premiera odbyło się trzecie spotkanie zespołów konkordatowych: rządowego i kościelnego. Kontynuowane były rozmowy o finansowaniu Kościoła katolickiego. Spotkania dotyczą rządowej propozycji likwidacji Funduszu Kościelnego i wprowadzenia w zamian możliwości odpisu 0,3 proc. podatku dochodowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych. Kościół proponuje - 1 proc.
"Na dzisiaj jesteśmy bliżsi utrzymania odpisu w wysokości 0,3 proc. i dyskusji nad okresem przejściowym, pozwalającym na wyrównywanie środków, jeśli nie byłaby osiągana wysokość, jaką dzisiaj daje Fundusz Kościelny" - powiedział Boni podczas konferencji prasowej.
"Przy wszystkich trudnościach tematu mamy bardzo dobry klimat rozmów i krok po kroku posuwamy się do przodu, szukając jak najbardziej optymalnych rozwiązań" - podkreślił szef resortu AC.
Boni poinformował, że informację dotyczącą rozbieżności w sprawie wysokości odpisu podatkowego przedstawi Radzie Ministrów, która powinna wydać dyspozycje w tej kwestii. Dodał, że kolejne spotkanie zespołów konkordatowych powinno się odbyć pod koniec maja.
Szef MAC zapowiedział także, że jeszcze w piątek spotka się z przedstawicielami mniejszych Kościołów i związków wyznaniowych. Większość z nich, podobnie jak Kościół katolicki, domaga się zwiększenia wysokości odpisu podatkowego. Boni powiedział, że także im przedstawi stanowisko, które zaprezentował podczas spotkania zespołów konkordatowych.
Przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekonomicznych, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz poinformował, że zespoły konkordatowe są zgodne w trzech sprawach. Wyjaśnił, że jest porozumienie w sprawie umowy pomiędzy rządem a Episkopatem, która będzie podstawą do rozwiązania kwestii finansowych i punktem wyjścia do przygotowania szczegółowej ustawy.
Hierarcha dodał, że jest także zgoda co do potrzeby transparentnego rozliczenia Funduszu Kościelnego. Jak mówił kard. Nycz, porozumienie osiągnięto również w sprawie konieczności przedstawienia negatywnych skutków ustawy z 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Ustawę, która nadal obowiązuje, podpisali: Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz.
Metropolita warszawski dodał, że propozycja Kościoła dotycząca 1 proc. odpisu nawiązuje do rozwiązań z innych krajów europejskich. "My jesteśmy gotowi skrócić okres przejściowy do minimum, gdyby odpis był wyższy, bo przewidujemy, że przy odpisie 0,3 proc. nie osiągniemy tego pułapu, który dawał Fundusz Kościelny" - powiedział kard. Nycz.
Zespoły ds. finansowych działają przy komisjach konkordatowych: rządowej i kościelnej. W skład rządowego zespołu wchodzą: szef MAC Michał Boni (przewodniczący zespołu), wiceminister w MAC Włodzimierz Karpiński, wiceminister finansów Hanna Majszczyk, dyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego w Rządowym Centrum Legislacji Monika Salamończyk, dyrektor Departamentu Finansowego w Ministerstwie Kultury Wojciech Kwiatkowski oraz wicedyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC Andrzej Marciniak.
W skład kościelnego zespołu ds. finansów wchodzą: abp Stanisław Budzik, abp Wiktor Skworc, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekonomicznych kard. Kazimierz Nycz, sekretarz KEP bp Wojciech Polak, Irena Ożóg z kancelarii podatkowej, ks. prof. Piotr Stanisz z katedry prawa wyznaniowego KUL.
Zmianę modelu finansowania Kościoła zapowiedział w expose premier Donald Tusk. Obecnie z Funduszu Kościelnego pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, m.in. misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych. Fundusz finansuje też działalność charytatywną, oświatowo-wychowawczą, remonty i konserwacje zabytków sakralnych oraz utrzymanie wydziałów teologicznych na wyższych uczelniach. Działa na rzecz wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych. W 2011 r. na Fundusz Kościelny rząd przekazał 89 mln zł. (PAP)