Komisja Europejska przesłała w czwartek tzw. uzasadnione opinie do dziesięciu państw, które dotąd nie wdrożyły należycie dyrektywy z 1999 roku, wprowadzającej zakaz stosowania dla kur niosek klatek niespełniających unijnych kryteriów.
"Belgia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Węgry, Holandia, Polska i Portugalia nadal dopuszczają stosowanie nieulepszonych klatek dla kur niosek, pomimo tego, że państwa te miały 12 lat na przystosowanie się do zakazu, który wszedł w życie w styczniu 2012 r." - wyjaśniła KE w komunikacie prasowym.
Przesłanie uzasadnionej opinii stanowi już drugi i ostatni etap postępowania przed skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. To może nastąpić już za dwa miesiące, jeśli do tego czasu kraje poinformują KE o nadrobieniu zaległości i zastosowaniu się do dyrektywy.
Chodzi o unijne przepisy z 1999 roku, ustalające minimalne normy ochrony niosek. Zgodnie z dyrektywą "klatki mogą być stosowane wyłącznie wówczas, gdy zapewniają każdej kurze co najmniej 750 cm kw. powierzchni klatki, gniazdo, ściółkę, grzędy i przyrządy do skracania pazurów, "aby umożliwić kurom zaspokojenie ich potrzeb biologicznych i behawioralnych". Od momentu wejścia w życie nowych przepisów stare klatki miały być zakazane, a rolnicy, którzy nie umieszczą kur w nowych, mieli znaleźć inne sposoby na ich przetrzymywanie, np. hodowlę na otwartym terenie.
KE pochwaliła kraje, które dostosowały się do tych przepisów. Wskazała, że pełne dostosowanie się do przepisów przez wszystkie państwa ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia zakłóceń na rynku i nieuczciwej konkurencji. A to dlatego, że państwa, które w dalszym ciągu zezwalają na stosowanie nieulepszonych klatek, "stawiają w niekorzystnej sytuacji te przedsiębiorstwa, które dokonały inwestycji, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami".
KE przypomniała, że w celu wykazania zgodności z przepisami to państwa muszą dopilnować, aby wszystkie zakłady, które w dalszym ciągu stosują nieulepszone klatki, zostały przekształcone lub zamknięte. (PAP)