Opublikowane w piątek orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie uchyla wyrok sądu niższej instancji.

W 2007 roku w Bazylei policjant zatrzymał azylanta z Algierii, podejrzanego o kradzieże kieszonkowe, i zwymyślał go w obecności gapiów, używając wspomnianych epitetów. Sąd w Bazylei uznał funkcjonariusza za winnego dyskryminacji rasowej i wymierzył mu karę grzywny.

Sąd Najwyższy uznał jednak, że epitety, którymi posłużył się policjant, nie wyczerpują kryterium dyskryminacji rasowej, ponieważ nie było w nich odniesienia do konkretnej rasy, narodowości, bądź religii - poinformowała szwajcarska agencja prasowa sda. (PAP)