Podczas posiedzenia senatorowie zajmą się m.in. trzema rządowymi ustawami zdrowotnymi: o systemie informacji w ochronie zdrowia; o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Mimo, że było to planowane, Izba nie zajmie się natomiast ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (ustawa refundacyjna). Spośród ustaw tworzących pakiet zdrowotny budzi ona najwięcej kontrowersji. Prezydent Bronisław Komorowski w ubiegły czwartek wystosował w sprawie tej ustawy list do premiera Donalda Tuska. Prezydent ocenił w nim, że "kilka zaproponowanych przez rząd rozwiązań budzi wątpliwości natury konstytucyjnej".
Według szefa senackiej komisji ustawodawczej, senatorowie zajmą się ustawą dopiero na następnym posiedzeniu, które zaplanowano na 27 i 28 kwietnia. Do tego czasu komisja ustawodawcza ma przygotować propozycję poprawki dotyczącej obowiązku przekazywania przez firmy farmaceutyczne 3 proc. zysku z refundacji. (PAP)