Nowela, przygotowana przez posłów PO, rozszerza także kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego wobec SKOK-ów oraz umożliwia bankom przejmowanie kas, które popadłyby w kłopoty finansowe.

Za przyjęciem ustawy głosowało 298 posłów, przeciw 153, żaden nie wstrzymał się od głosu. Posłowie przegłosowali także 49 z 53 poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania projektu noweli. W większości poprawki były zmianami redakcyjnymi, legislacyjnymi i doprecyzowującymi. Jak powiedział PAP po głosowaniu sprawozdawca sejmowej komisji finansów Jakub Szulc, ciężar gatunkowy tych poprawek jest różny. "Nie ma moim zdaniem żadnych +ciężkich poprawek+ (...). Poprawki nie zmieniły wydźwięku ustawy jako takiej. Jeśli chodzi o same mechanizmy, które są implementowane ustawą (...), to one się nie zmieniły" - zaznaczył.

Do poprawek negatywnie odnieśli się posłowie opozycji. Jerzy Żyżyński stwierdził w trakcie głosowania, że jego klub jest przeciw większości poprawek zgłoszonych przez PO. "One w wielu punktach prowadzą do dezorganizowania funkcjonowania Kas" - stwierdził.

Inny poseł PiS - Wiesław Janczyk - powiedział natomiast, że projekt ustawy przygotowany przez Platformę i w pełni popierany przez rząd jest "pełzającym zamachem na część sektora bankowego, znajdującą się jeszcze w polskich rękach".

Nowela ustawy o SKOK-ach odnosi się nie tylko do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ale też zmienia zapisy w szeregu innych ustaw, m.in. w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w ustawie o Narodowym Banku Polskim, o podatku dochodowym od osób prawnych, o rachunkowości, a także ustawy Prawo upadłościowe.

Teraz ustawa trafi do Senatu.