Za nowelą opowiedziało się 228 posłów, 153 było przeciwnych, a 49 wstrzymało się od głosu.

Sejm nie przyjął wniosku SLD o odrzucenie projektu nowelizacji. PiS zamierza zaskarżyć ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Główny cel rządowej noweli, przygotowanej we współpracy z BBN, to ujednolicenie struktur na czas wojny lub kryzysu i pokoju, tak by nie trzeba było ich zmieniać dopiero w sytuacji kryzysowej. Ustawa pozwoli też wskazać prezydentowi na wniosek premiera osobę, która ma się przygotowywać do roli naczelnego dowódcy na czas wojny.

Zamiast funkcjonujących obecnie odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych - Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych - mają powstać dwa - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiedzialne za przygotowanie armii do działań i jej funkcjonowanie w czasie pokoju oraz Dowództwo Operacyjne RSZ, przejmujące dowodzenie w czasie kryzysów, wojny i - tak jak obecnie - nad siłami wydzielonymi do misji zagranicznych.

Nowela zakłada też zmianę roli Sztabu Generalnego. Obecnie minister obrony kieruje armią za pośrednictwem szefa Sztabu Generalnego. Po reformie Sztab ma się skupić na planowaniu strategicznym, opracowywaniu wieloletnich programów rozwoju sił zbrojnych oraz doradzaniu ministrowi obrony, premierowi i prezydentowi. Szef SG i dwaj najwyżsi dowódcy mają bezpośrednio podlegać szefowi MON.