W środę Sejm zajmie się senackim projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, kodeksu karnego skarbowego i prawa celnego, który jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku. Projekt nakłada obowiązek zawiadamiania podatnika przez organy podatkowe i celne o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Wprowadza też obowiązek informowania organów podatkowych i celnych o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym karnym.
Posłowie rozpatrzą też wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Babalskiemu (PiS). Z wnioskiem wystąpił do Sejmu b. burmistrz Ostródy Olgierd Dąbrowski. Chodzi o ubiegłoroczną wypowiedź posła PiS w mediach; mówił on, że Dąbrowski "sam, dobrowolnie zgłosił się do współpracy" z organami bezpieczeństwa PRL. Były burmistrz poczuł się dotknięty tymi słowami i złożył w ostródzkim sądzie prywatny akt oskarżenia, w którym domaga się ukarania posła PiS. Komisja regulaminowa i spraw poselskich zaopiniowała ten wniosek negatywnie.
W porządku obrad jest też przygotowany przez klub PiS projekt ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia. To jeden z punktów programu ekonomicznego Prawa i Sprawiedliwości. Projekt przewiduje m.in. połączenie PIT i CIT w jednej ustawie oraz nową ustawę o VAT. Zakłada również m.in. stworzenie katalogu "gmin zdegradowanych ekonomicznie", który byłby przygotowywany przez Radę Ministrów. Przedsiębiorcy, którzy prowadziliby działalność w tych gminach na podstawie programu, mogliby liczyć na znaczące wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa.
Przedsiębiorcy, którzy tworzyliby nowe miejsca pracy, za takie miejsca pracy płaciliby tylko 50 proc. składki zdrowotnej i emerytalnej; mogliby też liczyć na zwroty podatkowe.
Posłowie omówią też zmiany w kodeksie pracy autorstwa klubu Ruchu Palikota. Projekt przewiduje ograniczenie obowiązku przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych do pracowników zatrudnionych na stanowiskach, których charakter wymaga stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy.
W czwartek Sejm zajmie się projektem uchwały w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. W projekcie podkreślono, że 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do Senatu, zniesionego w 1946 roku w następstwie sfałszowanego referendum. "Było to symboliczne zwycięstwo kolejnych pokoleń Polaków, którzy nigdy nie zgodzili się ze zniewoleniem. Było to zwycięstwo Solidarności, przeciwko której w grudniu 1981 roku władza wysłała czołgi, chcąc siłą złamać narodowego ducha wolności" - czytamy w projekcie. Zaznaczono w nim, że "4 czerwca 1989 roku siłę zastąpiła kartka wyborcza". "Wynik tego głosowania zapoczątkował proces uwalniania się Europy od komunizmu" - głosi projekt uchwały.
Posłowie zapoznają się też z informacją rządu o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych "Rodzina na swoim" oraz o zamierzeniach w sprawie wprowadzenia po 2013 roku systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa przy kupowaniu pierwszego mieszkania, tzw. program "Mieszkanie dla młodych". Projekt skierowany do młodych małżeństw i osób samotnych do 35. roku życia ma pomóc im w zakupie pierwszego własnego mieszkania z rynku pierwotnego. Rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dofinansowanie wyniesie 15 proc. Jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko - można będzie liczyć na dodatkowe 5 proc. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m kw. mieszkania o powierzchni do 75 m kw.
Program ma trwać pięć lat, od 2014 do 2018 roku. Jest kontynuacją wygasłego w ubiegłym roku programu "Rodzina na swoim".
W porządku obrad jest też projekt autorstwa klubu SP zmian w kodeksie postępowania cywilnego; ma on wyeliminować sytuacje, w których dokonywana jest egzekucja wierzytelności pieniężnych z rachunku bankowego osoby, która nie jest dłużnikiem.
W piątek posłowie wysłuchają informacji rządu na temat zapowiadanych przez firmy, masowych zwolnień pracowników.
Na początku posiedzenia Sejmu posłowie rozstrzygną w głosowaniu, czy uzupełnić porządek obrad Sejmu o informację rządu w sprawie propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących zmian w Karcie Nauczyciela.