Lipowicz w radiowej Trójce powiedziała, że jeżeli orzeczenia o ciężkiej niepełnosprawności umysłowej są ignorowane przez sąd, to takie sytuacje „wymagają postępowania dyscyplinarnego na etapie sędziowskim”.

„Mamy przepełnione więzienia, ludzie nie odbywają kary słusznie zasądzonej przez sąd, a równocześnie przetrzymujemy ludzi, którzy kompletnie nie odpowiadają za swoje czyny” – podkreśliła.

Rzecznik nawiązała do przypadku skazania za kradzieże niepełnosprawnego intelektualnie Radosława Agatowskiego oraz do sprawy schizofrenika, który do więzienia trafił za niezapłacenie grzywny za kradzież batonika, a wyszedł dzięki kaucji wpłaconej przez okręgowego dyrektora Służby Więziennej.

„Po dyskusji okazuje się, że to nie jest pojedynczy przypadek” – powiedziała RPO, która wystosowała list do szefa SW z podziękowaniem ws. Agatowskiego. „Zwróciłam się nie tylko z podziękowaniem dla tych, którzy sprawę pana Radka Agatowskiego czy tę najnowszą sprawę wykryli, ale o dokonanie przeglądu i powiedzenie, ile mamy w Polsce takich przypadków” – dodała.

Po otrzymaniu raportu RPO zamierza „niezwłocznie zobaczyć się w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości". "I będę dążyła do spotkania z panem prezydentem, żeby rozważyć, gdzie możemy wdrożyć procedurę ułaskawienia, skoro sądy popełniły tak straszne błędy, a gdzie mogę również – ze względu na nadzór ministra sprawiedliwości – poprosić o analizę, jak mogło dojść do tak ciężkich błędów sędziowskich” - zapowiedziała.

Przypomniała, że w swoim raporcie o stanie przestrzegania praw i wolności obywatelskich wskazała, że Polska musi też pilnie poprawić standard opieki nad osobami psychicznie chorymi – przepełnione sale w szpitalach „to jest w tej chwili nasz największy wstyd”.

„Moje kontakty z ministrem zdrowia tu nie są owocne, zamierzam spotkać się z panem premierem, by kwestie dotyczące osób chorych psychicznie, bezdomnych zostały uwzględnione” – powiedziała. Podkreśliła, że zmiana położenia osób z kłopotami psychicznymi wymagają „nastawienia całego społeczeństwa”.

W ubiegłym tygodniu prokurator generalny Andrzej Seremet podpisał wniosek o ułaskawienie niepełnosprawnego intelektualnie Radosława Agatowskiego. Prokurator generalny uzasadnia go względami humanitarnymi. Wniosek wpłynął do prezydenta i jest przez niego analizowany. Decyzja o ułaskawieniu skazanego może mieć różne formy - głowa państwa ma tutaj pełną swobodę. Ułaskawienie może polegać np. na darowaniu kary w całości lub w części lub zatarciu skazania.

Agatowski - niepełnosprawny intelektualnie 25-latek o psychice kilkuletniego dziecka - do więzienia trafił pod koniec sierpnia zeszłego roku w związku z prawomocnymi wyrokami w sprawach o kradzieże. Dokonał tych przestępstw podczas zbierania złomu - oprócz metalowych odpadów zabierał z posesji m.in. rowery, wózki i pralki. W latach 2008-12 dokonał 16 takich kradzieży na łączną sumę 10 tys. zł.