RPO zwraca uwagę na "problem nasilającego się i budzącego szeroki negatywny rezonans społeczny zjawiska propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych".
RPO zaznacza, że "w ostatnim czasie doszło do szeregu niepokojących incydentów na stadionach piłkarskich, między innymi na stadionie Legii w Warszawie 29 kwietnia, kiedy to znaczna część kibiców wznosiła, a także demonstrowała na planszach i transparentach hasła o treści antysemickiej".
W ocenie RPO tego "rodzaju zachowania można interpretować jako wyczerpujące znamiona przestępstw nienawiści, określonych w artykule 256 i 257 kodeksu karnego".
Zgodnie z art. 256 "kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Według art. 257 "kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".
RPO przypomina, że Komitet Praw Człowieka ONZ podczas sesji 29 października 2010 roku "wyraził zaniepokojenie wzrostem zgłaszanych władzom przypadków nienawiści rasowej i jednocześnie niewielką ilością spraw prowadzonych w tym zakresie".
Lipowicz zwraca się do prokuratora generalnego o informację na temat postępowań przygotowawczych i kończących je prawomocnych orzeczeniach ws. propagowania ustroju faszystowskiego lub znieważenia grupy ludności.(PAP)