Ujawnianie informacji dotyczącej tożsamości źródła powinno "być ograniczone do sytuacji wyjątkowych", gdy w grę wchodzi żywotny interes publiczny lub prywatny" - uważa ZP RE. Odpowiednie władze powinny w każdym przypadku wskazać, z jakich powodów żywotny interes leżący w ujawnieniu tej informacji przeważa nad żywotnym interesem przemawiającym przeciwko niemu - zaznaczyło Zgromadzenie.
Jak podkreślają parlamentarzyści, ochrona źródeł informacji dziennikarskich "jest kluczowym warunkiem swobodnego wykonywania zawodu dziennikarza i poszanowania prawa ludności do bycia poinformowanym w sprawach leżących w powszechnym interesie".
ZP RE zaapelowało także do rządu i parlamentu Węgier o zmianę kontrowersyjnej ustawy medialnej, która wywołała międzynarodową krytykę. Jak podkreślili parlamentarzyści RE, ustawa ta nie powinna ograniczać prawa do wolności prasy, zapisanego w artykule 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Węgry są jednym z 47 państw członkowskich Rady Europy.
Unijna komisarz ds. mediów Neelie Kroes zażądała w piątek od Węgier wyjaśnień w sprawie kilku zapisów ustawy. Ma ona wątpliwości m.in. do objęcia obowiązkiem publikowania "wyważonej informacji" wszystkich mediów, choć zwykle dotyczy on wyłącznie stacji telewizyjnych. (PAP)