"25 lat temu mogło się wydawać, że wystarczy tylko i wyłącznie uwolnić gospodarkę z gorsetu centralnego planowania, a wolny rynek i konkurencja same doprowadzą do powszechnego dobrobytu. Nieliczni (...) wiedzieli, że to niestety nie wystarczy; że państwo musi aktywnie tworzyć przestrzeń dla rynku i przedsiębiorczości, poprzez demonopolizację i aktywną, opartą o twarde prawo, politykę ochrony uczciwej konkurencji" - podkreśliła Kopacz podczas jubileuszowej sesji z okazji 25-lecia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 25-lecia funkcjonowania prawa konkurencji w Polsce.

Według premier na przykładzie UOKiK z perspektywy 25 lat widać, jak ważne było na początku polskiej transformacji stworzenie sieci instytucji, bez których nowoczesna demokracja, oparta o wolny rynek oraz o poszanowanie praw obywatelskich i konsumenckich, nie mogłaby prawidłowo funkcjonować.

Czytaj: UOKiK będzie ostrzegał konsumentów>>>

Ewa Kopacz wspomniała także, że dziś UOKiK jest instytucją publiczną dobrze postrzeganą zarówno przez obywateli, jak i przedsiębiorców, co potwierdzają badania, w których Urząd oceniany jest jako potrzebny, wiarygodny i rzetelny.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstał w 1990 roku jako Urząd Antymonopolowy. Po przełomie politycznym w roku 1989, kiedy gospodarka oparta została na mechanizmach wolnego rynku, 24 lutego 1990 roku uchwalono ustawę o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. (PAP)

ID produktu: 40121799 Rok wydania: 2014
Autor: Konrad Kohutek,Małgorzata Sieradzka
  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz>>>