Według ustawy o referendum ogólnokrajowym kampania referendalna ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania. Oznacza to, że cisza przed referendum rozpocznie się w piątek 4 września o godz. 24.00 i będzie trwała do zakończenia głosowania w dniu referendum zarządzonego na 6 września.

Czytaj: PiS do prokuratury: rządowe podróże po kraju to kampania>>>

W komunikacie sekretarz PKW Beata Tokaj zwraca uwagę, że w referendum 6 września będą uczestniczyć m.in. podmioty związane z partiami politycznymi oraz innymi środowiskami biorącymi udział także w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 25 października. Dlatego PKW zwróci się – "w imię zachowania jasnych reguł gry wyborczej i dobrze pojętej kultury politycznej" – do wszystkich komitetów wyborczych, które będą uczestniczyły w wyborach do Sejmu, by zrezygnowały z prowadzenia kampanii wyborczej w tych wyborach w okresie tzw. ciszy referendalnej.

Bartłomiej Michalak,Andrzej Sokala,Piotr Uziębło
Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych>>>

Jak doprecyzowano, chodzi w szczególności o rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.

"Prowadzenie kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej przez komitet wyborczy związany z podmiotem uczestniczącym w referendum mogłoby być odczytane jako agitacja referendalna na rzecz konkretnego rozstrzygnięcia w referendum lub jego ważności" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono w nim, że taka sytuacja nie została uwzględniona w Kodeksie wyborczym i ustawie o referendum ogólnokrajowym i dlatego PKW "nie jest władna wprowadzić zakaz prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w dniu 5 i 6 września 2015 roku, ani wprowadzać zakazu rozpowszechniania przez media audycji związanych z kampanią wyborczą, albowiem wprowadzając taki zakaz wkroczyłaby w sferę stanowienia prawa, do czego nie jest uprawniona". PKW uznała jednak za "niezbędne wystąpić z apelem o powstrzymanie się przed tego rodzaju działaniami".

W komunikacie przypomniano również, że zgodnie z przepisami o referendum od zakończenia kampanii referendalnej aż do zakończenia głosowania - w czasie obowiązywania tzw. ciszy referendalnej - zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób kampanii referendalnej.

"W tym okresie nie można zatem prezentować opinii oraz informacji, które mogłyby wywierać wpływ na osoby uprawnione do udziału w referendum zarówno co do głosowania w określony sposób, jak również co do ich udziału lub niewzięcia udziału w głosowaniu" - podkreśla PKW.

I przypomina, że od zakończenia kampanii referendalnej aż do zakończenia głosowania zabronione jest podawanie do wiadomości publicznej wyników badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań głosujących w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania.

Według PKW za naruszenie tzw. ciszy referendalnej może być uznane emitowanie w trakcie ciszy rozmów z ekspertami i publicystami np. o idei referendum lub dyskusji o jednomandatowych okręgach wyborczych.

W okresie tzw. ciszy referendalnej dopuszczalne jest natomiast: informowanie o liczbie osób, która musi wziąć udział w referendum, aby było ono ważne; informowanie o przebiegu głosowania, w tym o przypadkach naruszenia tzw. ciszy referendalnej; informowanie o treści pytań referendalnych; prezentowanie zdjęć lokali referendalnych; prezentowanie osób biorących udział w głosowaniu, w tym osób bezpośrednio zaangażowanych w kampanię referendalną.

6 września - z inicjatywy poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego - Polacy mają odpowiadać na trzy pytania: czy są "za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu"; czy są "za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa" i czy są "za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości, co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika". (PAP)

Czytaj: Konstytucjonalista: nie sposób rozdzielić kampanii wyborczej od informacyjnej>>>