SRM ma zagwarantować, że jeśli bank napotka poważne problemy, jego likwidacja będzie przebiegać w sposób kontrolowany z minimalnymi kosztami dla podatników i realnej gospodarki. Powstanie finansowany przez banki fundusz upadłościowy, a w stratach mają uczestniczyć udziałowcy i niektórzy wierzyciele.

Unia bankowa to flagowy projekt UE skierowany na przywrócenie zaufania do sektora finansowego po kryzysie z 2008 r. oraz na przerwanie powiązania między problemami banków a finansami publicznymi. Ogromne pakiety pomocowe dla banków w czasie kryzysu obciążyły finanse publiczne państw.

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier powiedział przed wtorkowym głosowaniem, że unia bankowa to najambitniejszy projekt od czasu powstania euro.

Unia bankowa obejmuje kraje strefy euro; mogą też do niej przystąpić kraje spoza eurolandu.  (PAP)