NIK zbada Międzynarodową Radę Audytorów NATO (ang. International Board of Auditors for NATO; IBAN) wspólnie z Trybunałem Obrachunkowym Hiszpanii. Izba będzie koordynatorem kontroli. Jak powiedział Matwiej, porozumienie w tej sprawie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i przewodniczący IBAN Charilaos Charisis podpisali w obecności wiceministra obrony narodowej Czesława Mroczka.

"Polscy kontrolerzy z NIK przyjrzą się temu, jak funkcjonuje IBAN, i zaproponują sposoby usprawnienia pracy głównego audytora NATO. W przeglądzie, który potrwa od września do grudnia 2014 roku, wezmą udział najlepsi kontrolerzy Izby, w tym osoby, które pracowały w strukturach NATO" - powiedział Matwiej.

O przeprowadzeniu przeglądu partnerskiego w IBAN zdecydowała Rada Północnoatlantycka. Koszty kontroli zostaną pokryte z budżetu NATO.

IBAN, który działa od 1953 r., jest organem audytorskim NATO. Prowadzi kontrolę finansów organów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz sprawdza wykorzystanie środków w ramach współfinansowanego przez kraje członkowskie Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa NATO (NATO Security Investment Programme; NSIP). Z jego środków buduje się i modernizuje infrastrukturę obronną, m.in. systemy kierowania, dowodzenia i łączności, radary obrony powietrznej, lotniska i porty morskie, bazy paliwowe, składy zaopatrzenia i sieci rurociągów paliwowych.

Jak przypomina NIK, od 1999 r. w Polsce Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego MON zrealizował prace wartości 2 mld 284 mln zł i zakończył realizację 97 projektów w ramach NSIP. "Przedsięwzięcia te zostały przez NIK ocenione pozytywnie" - powiedział Matwiej. NIK prowadziła kontrole dotyczące m.in. modernizacji i rozbudowy lotnisk wojskowych i portów morskich oraz zakupu i instalacji radarów dalekiego zasięgu, budowy elementów zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO, systemów łączności oraz baz paliwowych dla lotnictwa.

Matwiej powiedział, że NIK wykonywała już kontrole na rzecz IBAN. Sprawdziła np. funkcjonowanie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie. Kontrola zakończyła się oceną pozytywną.

IBAN składa się z sześciu członków, którzy nadzorują wykonanie audytów przez zespół około dwudziestu zawodowych audytorów. Członkowie IBAN są powoływani przez Radę Północnoatlantycką na czteroletnie kadencje, bez możliwości przedłużenia mandatu. Za przeprowadzone audyty odpowiadają wyłącznie przed Radą. Obecnie w IBAN zasiadają przedstawiciele Czech, Grecji, Holandii, Norwegii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Jeden z członków IBAN, wskazany przez Radę Północnoatlantycką, przez dwa lata pełni funkcje przewodniczącego. NIK miał swojego przedstawiciela w IBAN w latach 2006-2010. W latach 2007-2009 pełnił on funkcję przewodniczącego. (PAP)