- Dania to wyjątkowy kraj, wyjątkowych ludzi. Dziś mam przyjemność odznaczyć dwoje propagatorów nowoczesnego systemu więziennictwa i probacji, opartego na słusznym założeniu, że gwarancją prawidłowej resocjalizacji skazanych jest umiejętne dobieranie programów, zapewniających skazanemu szybki powrót do społeczeństwa – powiedział w trakcie uroczystości minister Jarosław Gowin. – Dziękuję państwu za współpracę z przedstawicielami polskiego więziennictwa, za wymianę myśli i zapewnienie warunków do międzynarodowej współpracy więzienników – dodał.

Margareta Kępińska-Jakobsen w 1989 r. jako członkini i przedstawicielka zarządu duńskiego Komitetu Helsińskiego zainicjowała pierwszy międzynarodowy monitoring warunków odbywania kary pozbawienia wolności w różnych krajach Europy. Monitoring ten objął szczególnie byłe kraje socjalistyczne z Europy Wschodniej. Dał możliwość pierwszej merytorycznej wymiany doświadczeń z przedstawicielami krajów Europy Zachodniej, w tym głównie Danii w zakresie reformy więziennictwa i systemu prawa karnego, w kierunku humanitarnych standardów wykonywania kar i praw więźniów.

Od tego czasu z ramienia duńskiego Komitetu Helsińskiego, opracowując autorskie projekty i zdobywając w różnych źródłach (duńskich i międzynarodowych) fundusze na ich realizację, zorganizowała i przeprowadziła w Danii wiele kursów, seminariów i konferencji międzynarodowych, których uczestnikami byli m.in. liczni przedstawiciele jednostek organizacyjnych polskiego więziennictwa, Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziowie wszystkich instancji, prokuratorzy oraz kuratorzy sądowi. Do dziś wykonuje te zadania we współpracy z bardzo prestiżowymi organizacjami i urzędami międzynarodowymi, w tym głównie z Komisją Europejską i OBWE, nieustannie służąc wszelką pomocą merytoryczną i organizacyjną polskiemu więziennictwu.

William Rentzmann w  latach 1980-1996 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego duńskiego więziennictwa i probacji. Od 1998 r. do dziś pełni funkcję dyrektora generalnego duńskiego więziennictwa i probacji. W 1989 r. zainicjował i do dziś rozwija bardzo bliską współpracę z polską Służbą Więzienną. Dzięki jego inicjatywie i uzyskanym celowo środkom finansowym z duńskiego budżetu przez wiele lat organizowane były i przeprowadzane na terenie Danii liczne wizyty studyjne, konferencje i seminaria międzynarodowe z udziałem przedstawicieli polskiego więziennictwa i szeroko ujętego wymiaru sprawiedliwości. Współpraca ta do dziś jest kontynuowana, a na szczególną uwagę zasługuje wsparcie i rekomendacje udzielane polskiemu wymiarowi sprawiedliwości w Komisji Europejskiej i międzynarodowych organizacjach resortowych (np. EuroPris, CEP, OBWE), w których pełni funkcję eksperta.

(PAP)

kom/ aja/