Jej projekt ma wykonać dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego – z 2005 i 2010 r. „GW” komentuje, że senatorowie przygotowali projekt, który odpowiada ich interesom. I narusza konstytucję. Mieli wybór – model francuski: „odpowiedzi”, czyli de facto polemiki, albo niemiecki: sprostowania nieprawdziwych lub niedokładnie podanych informacji. Wybrali pierwszy: każdy, kogo dotyczy publikacja, będzie mógł żądać zamieszczenia dwa razy dłuższej polemiki. Na koszt wydawcy.
Dlaczego to niekonstytucyjne? - Obowiązek publikacji odpowiedzi oznacza koszty, a więc ingerencję w wolność gospodarowania. Nieproporcjonalną do celu, bo można polemizować ze wszystkim, nawet z pochwałami – zniknął bowiem wymóg, by „odpowiadać” tylko na tekst godzący w dobra osobiste, wyjaśnia "GW". (PAP)