Czytaj: Za tydzień TK wyda wyrok o nowej ustawie>>

We wrześniu - dodał rzecznik RE - delegacja sprawozdawców Komisji Weneckiej złoży wizytę w Polsce.

Taka wizyta to stały element prac nad projektem opinii na temat ustawy, która przyjmowana jest następnie w trakcie sesji plenarnych Komisji, odbywających się co kwartał w Wenecji.

Dokładny termin pobytu w Polsce delegacji Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy, nie jest jeszcze znany.

Czytaj: KE zaleca Polsce publikowanie i stosowanie wyroków TK>>

Początkowo, zanim nowa wersja ustawy została przyjęta przez polski parlament, sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland zwrócił się w lipcu do ekspertów Komisji o pilne zajęcie się tymi przepisami i wydanie wstępnej opinii. Miało to nastąpić w bardzo krótkim czasie.

Również w lipcu Jagland zwrócił się do Komisji Weneckiej, aby nie przedstawiała na razie wstępnej opinii. Decyzję uzasadniono trwającymi wtedy jeszcze pracami nad ustawą w parlamencie. Postanowiono poczekać do ich zakończenia i wydania opinii w normalnym trybie na jesiennej sesji.

Rada Europy wyjaśniła, że oczekuje, iż poprawki do nowej ustawy uwzględnią zalecenia Komisji Weneckiej z wydanej w marcu opinii na temat poprzedniej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

11 marca Komisja w wydanej opinii zaapelowała o publikację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca (ws. grudniowej noweli o TK autorstwa PiS), co według niej byłoby punktem wyjścia z kryzysu. Ponadto KW ostrzegła, że osłabienie TK stanowi zagrożenie dla demokracji, praw człowieka i rządów prawa w Polsce.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)