W trzecią rocznicę masakry komisja wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że ludobójstwo jazydów przez IS jest kontynuowane. Według komisji w rękach terrorystów wciąż pozostaje ok. 3 tys. kobiet i dziewczyn jazydzkich, które poddawane są okrutnej przemocy, w tym codziennym, brutalnym gwałtom. Część z nich ma znajdować się w Ar-Rakce w Syrii. O miasto to toczą się obecnie walki między IS a Syryjskimi Siłami Demokratycznymi (SDF), w szeregach których walczą również jazydki.

 

Komisja wezwała społeczność międzynarodową do uznania zbrodni przeciwko jazydom, popełnianych przez IS, jako ludobójstwa i podjęcia kroków w celu zapobieżenia i ukarania go zgodnie z konwencją w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. Podkreśliła też, że jest to obowiązek wszystkich państw, które ratyfikowały tę konwencję.

 

Komisja zarekomendowała wszystkim stronom uczestniczącym w walce z IS przyjęcie takich planów, które uznawałyby ratowanie pozostających w niewoli jazydów za priorytet. Komisja uważa też za konieczne pociągnięcie winnych tej zbrodni do odpowiedzialności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym lub innym międzynarodowym sądem powołanym ad hoc. Zdaniem komisji zbrodnia ta pozostaje obecnie nieosądzona, co jest niedopuszczalne.

 

Zbrodnie popełnione przez IS na jazydach zostały uznane za ludobójstwo m.in. przez Parlament Europejski, Izbę Reprezentantów USA, brytyjską Izbę Gmin, obie izby parlamentu francuskiego oraz parlamenty Szkocji i Regionu Kurdystanu w Iraku. Petycja w sprawie uznania tej zbrodni za ludobójstwo została również złożona do Sejmu RP 3 sierpnia 2016 r.

 

Komisja śledcza ds. Syrii powołana została przez Radę Praw Człowieka ONZ 22 sierpnia 2011 r. i jej mandat obejmuje prowadzenie dochodzeń i monitorowanie wszelkich naruszeń prawa międzynarodowego w Syrii od marca 2011 r. Wprawdzie Sindżar znajduje się w Iraku, jednak większość porwanych w tym mieście jazydek przebywa obecnie na terenie Syrii.

 

W 2016 r., w drugą rocznicę masakry w Sindżarze, komisja wydała podobne oświadczenie. (PAP)