Sąd Okręgowy w Kielcach odrzucił w czwartek apelację obrony od wyroku sądu pierwszej instancji, uznając ją za bezzasadną. Przewodnicząca składu orzekającego Alina Bojara podkreśliła, że oskarżony nie działał pod wpływem emocji, ale z zamiarem przemyślanym, a swoje artykuły kierował do osób podatnych na takie poglądy. Stopień społecznej szkodliwości jego czynu oceniła jako znaczny.
Sąd Rejonowy w Kielcach we wrześniu orzekł wobec oskarżonego – 22-letniego studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – karę łączną ośmiu miesięcy pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w miesiącu. Obrona wniosła o uchylenie wyroku i warunkowe umorzenie postępowania.
W procesie chodzi o felietony w pisemku Stowarzyszenia Kibiców Korony Kielce "Złocisto Krwiści", zatytułowane „Czarny rasizm” i „Moja mowa nienawiści”. Autor nazywał imigrantów m.in. „kolorowymi osobnikami”, a premiera – „ćwokiem i prostakiem”.(PAP)