"Nasze systemy ochrony socjalnej muszą być przygotowane na przyszłość. Myślę, że kluczem jest tu spójność socjalna" - powiedziała we wtorek unijna komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen. Jej zdaniem taką spójność i zmniejszanie różnic w poziomach ochrony socjalnej można stopniowo osiągać poprzez ustanowienie pewnych minimalnych standardów socjalnych i punktów odniesienia.

"To może dotyczyć na przykład poziomu zasiłków dla bezrobotnych i czasu, w jakim taki zasiłek przysługuje, minimalnego dochodu, dostępu do systemu opieki nad dziećmi i podstawowej opieki zdrowotnej" - dodała Thyssen. Tłumaczyła, że nie chodzi o wyznaczanie jednego wspólnego minimalnego poziomu dochodów dla wszystkich, ale o ustalenie pewnych parametrów w zależności od sytuacji w poszczególnych krajach.

Jej zdaniem wypełnianie tych standardów powinno być monitorowane w ramach tzw. semestru europejskiego, czyli prowadzonego przez KE nadzoru nad polityką finansową i gospodarczą krajów unijnych oraz realizacją zaleceń dotyczących reform strukturalnych i budżetowych.

  Iwona Sierpowska
 
Pomoc społeczna. Komentarz>>>

We wtorek na posiedzeniu w Strasburgu Komisja przeprowadziła wstępną dyskusję na temat polityki socjalnej. "Komisja Europejska jest gotowa uwzględnić wymiar społeczny we wszystkich dziedzinach swojej polityki" - powiedziała Thyssen. Ma to sprawić, by wzrost gospodarczy w UE w większym stopniu przekładał się na zatrudnienie i poprawę poziomu życia obywateli Unii.

"Aktywna polityka zatrudnienia jest bardzo ważna, ale równie ważny jest poziom ochrony socjalnej" - oświadczyła Thyssen.

Jak poinformowała, jeszcze przed końcem bieżącego roku Komisja chce dokonać przeglądu zasad dotyczących mobilności pracowników, w tym przepisów o pracownikach delegowanych. "Musimy sprawdzić, co faktycznie dzieje się w państwach, które przyjmują pracowników, i tych, które ich wysyłają (...) Być może musimy poprawić nasze regulacje dotyczące delegowania pracowników" - mówiła Thyssen.

Zaplanowano też przegląd i modernizację przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Jeszcze przed końcem lata KE chce przedstawić program wsparcia dla długotrwale bezrobotnych. Zapowiedziano także wzmocnienie współpracy z partnerami społecznymi.

Zdaniem obserwatorów zapowiedź poświęcenia większej uwagi problemom socjalnym to jeden z efektów frustracji wielu społeczeństw polityką zaciskania pasa, która była głównym narzędziem walki z kryzysem euro. Doprowadziło to do wzrostu populizmu w krajach unijnych i popularności skrajnych ugrupowań.

Anna Widzyk (PAP)