Wóycicka powiedziała, że jesienią prezydencka kancelaria przedstawi pierwszy raport o sytuacji rodzin w obszarach zaproponowanych przez Bronisława Komorowskiego w ub. roku w ramach programu "Dobry Klimat dla Rodziny". Minister zapowiada też monitoring polityki rodzinnej.

Także jesienią ma być gotowy projekt ustawy rodzinnej, przygotowywanej obecnie w Kancelarii. Według minister ustawa byłaby nowelizacją Kodeksu pracy. "Liczymy, że na jesieni projekt ustawy będzie gotowy" - podkreśliła. Jednym z jej celów będzie upowszechnienie elastycznej organizacji czasu pracy, dostosowanej do potrzeb rodziców. "Poza tym ustawa będzie wprowadzać większą elastyczność w rozwiązaniach dotyczących urlopów rodzicielskich" - dodała.

Przygotowywane rozwiązanie ma wprowadzać m.in. możliwość wykorzystywania rocznego urlopu rodzicielskiego na raty, do czasu, gdy dziecko skończy 5 lat. Według Wóycickiej, propozycja da też większe możliwości ojcom przy wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego. "W tej chwili ojciec może mieć uprawnienie do urlopu, jeśli ma je matka. My chcemy to zmienić i dać takie indywidualne uprawnienia ojcom, czyli wzmocnić ojcostwo w całym systemie" - zaznaczyła.

Podkreśliła jednocześnie, że - oprócz prac nad ustawą - prezydencka kancelaria podejmuje także inne działania mające na celu upowszechnianie łączenia pracy z obowiązkami domowymi. Jak zaznaczyła, obok prawa, ważne jest również oddziaływanie na kulturę firm i podejście pracodawców do rodziców.

Prezydencka kancelaria chce więc w ramach programu "Dobry klimat dla Rodziny" ogłosić konkurs dla pracodawców. Jego celem ma być upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących zatrudnienia przyjaznego rodzinie. "Chcemy na bazie wyników tego konkursu pokazać te praktyki i rozwiązania innym przedsiębiorcom, przede wszystkim też pokazać, jakie są korzyści prowadzenia polityki skierowanej na równowagę między życiem prywatnym a życiem zawodowym" - zaznaczyła.

"Z badań wynika, że my mamy bardzo sztywną organizację czasu pracy w porównaniu z innymi krajami z Europy Zachodniej. (...) Cały ten klaster krajów zachodnich funkcjonuje w zupełnie innym systemie, ale tam to się tworzy głównie przez kulturę przedsiębiorstw" - przekonywała.

Kancelaria zamierza też monitorować politykę rodzinną w kraju. "To będzie co roku cykliczne, systematyczne monitorowanie w tych obszarach, które obejmuje program prezydencki" - powiedziała PAP Wóycicka. Program polityki rodzinnej "Dobry Klimat dla Rodziny", który prezydent zaprezentował w maju ub.r. zawiera rekomendacje dotyczące m.in. upowszechnienia kart dużych rodzin w samorządach i wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin; ustanowienia kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie (i zastąpienie nią obecnych ulg prorodzinnych), wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej młodych rodzin oraz zwiększenie dostępności do przyjaznych miejsc edukacji i opieki dla dzieci do 12. roku życia.

Wóycicka zapowiedziała, że jesienią zostanie przedstawiony pierwszy raport, pokazujący rozwiązania sprzyjające rodzinom w Polsce w wymiarze krajowym, ale także wojewódzkim. "Chcemy przez to mobilizować poszczególne regiony do wzajemnej konkurencji. (...) Jest ogromne zróżnicowanie, jeśli chodzi o rozwiązania różnego typu w różnych regionach, np. w dostępie do opieki przedszkolnej czy żłobkowej" - tłumaczyła.

PAP spytała też Wóycicką, o szanse na realizację prezydenckiej propozycji wprowadzenia kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie oraz o to, jak wygląda współpraca z rządem w tym zakresie. "Pan prezydent rozmawiał z premierem i z ministrem finansów. Liczymy na to, że rząd będzie chciał się podjąć tego zadania" - powiedziała. "Ale też - jeśli rząd nie przedstawi tej propozycji - to my ją będziemy mieli" - zaznaczyła minister.

Jak podkreśliła, wprowadzenie rozwiązania proponowanego przez prezydenta sprawi, że z ulgi podatkowej będą mogły korzystać wszystkie płacące PIT rodziny z dziećmi. "W tej chwili 30 proc. rodzin nie korzysta z tej ulgi w części lub całości, z tego 70 proc. rodzin wielodzietnych, bo po prostu płacą zbyt niskie podatki" - zaznaczyła Wóycicka.

Elementem programu rodzinnego jest także propozycja rozwoju mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, które będą dostępne dla średnio i mniej zamożnych rodzin. Kancelaria Prezydenta współpracuje w tej sprawie z resortami: infrastruktury i rozwoju, finansów oraz gospodarki. Program ten miałby umożliwić samorządom budowę mieszkań na wynajem w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).

"W ministerstwie gospodarki trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o PPP i mamy nadzieję, że jeszcze w tej kadencji Sejmu prezydent będzie mógł to podpisać" - powiedziała Wóycicka. Jak dodała, ministerstwo infrastruktury zobowiązało się ponadto do przedstawienia całościowego programu dotyczącego budownictwa czynszowego.

Wóycicka zwróciła uwagę, że rządowy program "Mieszkanie dla Młodych" jest skierowany do "osób, które mają zdolność kredytową, czyli mają stabilne i dobre dochody". "Ok. 60 proc. rodzin nie ma zdolności kredytowej (...) Mieszkania w dużych ośrodkach są drogie i to stanowi barierę mobilności na rynku pracy i zakładania rodzin" - zauważyła minister.

Kancelaria prezydenta działa także na rzecz rozwoju Kart Dużych Rodzin. Obecnie funkcjonuje już ponad 200 takich kart. Jest też pierwsza karta na poziomie regionalnym - w woj. łódzkim, a w maju ma być przyjęta karta woj. opolskiego, prace są już zaawansowane w kilku innych województwach. "Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale mamy tutaj bardzo znaczny +skok+" - zaznaczyła Wóycicka. Jak mówiła, zaawansowane są prace nad Ogólnopolską Kartą Dużych Rodzin, która ma być wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów. Wóycicka wyraziła nadzieję, że takie rozporządzenie zostanie niebawem przyjęte.

Ogólnopolska karta - przestrzegała Wóycicka - nie zwalnia jednak samorządów z obowiązku wprowadzania własnych kart. "Dobrze, że wokół tych kart buduje się też całą politykę prorodzinną" - dodała.

Ogólnopolska karta miałaby pozwolić na korzystanie z ulg i zwolnień z opłat w instytucjach podlegających różnym ministerstwom, takich jak transport kolejowy, parki narodowe. Kancelaria Prezydenta chce z kolei zaproponować dwa ośrodki, które może udostępniać publicznie - ośrodek wypoczynkowy w Wiśle i hotel na ul. Klonowej w Warszawie.

Do współpracy w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin mogłyby przystąpić także - zdaniem minister Wóycickiej - m.in. duże sieci handlowe czy usługowe.

Para prezydencka objęła również patronat nad ogólnopolskimi obchodami Międzynarodowego Dnia Rodzin. Do Kancelarii zostało zgłoszonych już ponad 100 inicjatyw z całej Polski. 15 maja na gali w Pałacu Prezydenckim ogłoszeni zostaną laureaci kolejnej edycji konkursu dla samorządów "Dobry Klimat dla Rodziny". W tym roku wybrano laureatów w trzech kategoriach: wsparcie dobrego rodzicielstwa, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin wielodzietnych.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin prezydent wręczy także odznaczenia dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych.

Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Agnieszka Szymańska (PAP)