Poselski projekt został przygotowany przez SLD; do Sejmu wpłynął w styczniu 2013 r.

Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu posłowie rozstrzygną, czy uzupełnić porządek o pierwsze czytanie projektu ustawy o związkach partnerskich oraz projektu przepisów wprowadzających tę ustawę.

Projekt jest przeznaczony zarówno dla par hetero-, jak i homoseksualnych. Przewiduje on, że związek partnerski byłby zawierany, jeśli dwie pełnoletnie osoby jednocześnie złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w taki związek.

Swoje wzajemne uprawnienia lub zobowiązania o charakterze majątkowym lub osobistym partnerzy określaliby w umowie związku partnerskiego zawartej w formie aktu notarialnego. Projekt przewiduje możliwość zawarcia wspólnoty majątkowej. Partnerzy byliby uprawnieni m.in. do wspólnego rozliczania się z podatku PIT, dziedziczenia po sobie jak małżonkowie, uzyskania zabezpieczenia społecznego po zmarłym partnerze (np. ubiegania się o rentę rodzinną w razie śmierci partnera) i do wstąpienia po nim w stosunek najmu lokalu mieszkalnego.

Projekt daje ponadto prawo do pochowania zmarłego partnera i odmowy składania zeznań w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i podatkowym.

Będzie to kolejna próba zalegalizowania związków partnerskich w Polsce. W grudniu zeszłego roku Sejm nie zgodził się na włączenie do porządku obrad projektu dotyczącego tej kwestii, złożonego przez Twój Ruch. Projekt był podobny do tego, który przygotowało SLD; przewidywał m.in. możliwość zawarcia związku parom hetero- i homoseksualnym; nie pozwalał na adopcję dzieci.

Wcześniej, w styczniu 2013 r. Sejm odrzucił trzy projekty ustaw dotyczących związków partnerskich - zarówno złożony przez PO, jak i dwa autorstwa ówczesnego Ruchu Palikota i SLD.

W tym samym miesiącu SLD złożył nowy projekt, praktycznie identyczny z jednym z odrzuconych wcześniej. Projekt TR, złożony w lipcu 2013 r., także był podobny do tego, który wcześniej składał Ruch Palikota.

W styczniu br. ówczesna minister w kancelarii premiera, obecnie rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiadała, że klub PO w niedługim czasie zajmie się projektem ustawy w sprawie związków partnerskich. Projekt ustawy o umowie partnerskiej jest gotowy od kilku miesięcy; opracowali go wspólnie poseł Artur Dunin i wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. Dunin był również autorem projektu PO odrzuconego dwa lata temu.(PAP)

Jakub Pawliczak
  Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo>>>