Tegoroczna odsłona scoreboardu pokazuje, że średni deficyt we wdrażaniu przepisów wspólnego rynku przez kraje UE, czyli odsetek niewdrożonych w terminie dyrektyw w tym obszarze, wynosi 0,6 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w październiku ub. r. i aż 6,3 proc. w 1997 r. Docelowy dopuszczlany odsetek uzgodniony przez szefów państw i rządów europejskich w 2007 r. wynosi 1 proc. 0,5 proc. zostało założone w Akcie o Jednolitym Rynku z kwietnia 2011 r.

Z najlepszego całościowego wyniku w historii scoreboardu ucieszył się komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier. „Jestem zadowolony z dynamizmu i zdecydowanego zaangażowania, jakim wykazały się kraje przy podejmowaniu działań związanych z egzekwowaniem przepisów w tym obszarze" - oświadczył.

Jednak w porównaniu do unijnej średniej słabo wypadła Polska z deficytem we wdrażaniu przepisów jednolitego rynku na poziomie 1,8 proc. To drugi od końca wynik; bardziej ociągała się tylko Belgia z rezultatem 2 proc.

Opóźnienie we wdrażaniu dyrektyw jednolitego rynku wynosi w Polsce ponad 16 miesięcy wobec unijnej średniej na poziomie ponad 9 miesięcy. Ponadto wobec Polski prowadzone są 42 postępowanie o naruszenia unijnego prawa w związku z niewdrożeniem przepisów jednolitego rynku. Średnia unijna na jedno państwo to 31 postępowań.

Zdaniem KE, jednolity rynek UE może odegrać kluczową rolę w "podźwignięciu Europy ze stagnacji gospodarczej".