Od początku roku zadłużenie spadło o 10,5 proc., czyli o 87 mld 821,4 mln zł.

"Wzrost zadłużenia w czerwcu 2014 r. wynikał przede wszystkim z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (4,7 mld zł) oraz różnic kursowych (1,1 mld zł)" - napisano w komunikacie MF.

"Spadek zadłużenia od końca 2013 r. wynikał z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego. Po wyłączeniu efektu umorzenia SPW zadłużenie SP wzrosło od początku 2014 r. o 42.366,2 mln zł (5,1 proc.), co wynikało głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (31,7 mld zł) i zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (wzrost o 6,1 mld zł)" - dodano.Zadłużenie krajowe na koniec czerwca wyniosło 488 mld 822,7 mln zł, czyli wzrosło o 1,0 proc., tj. o 4 mld 810,9 mln zł wobec maja, a wobec końca 2013 roku spadło o 16,3 proc., czyli o 95 mld 450,3 mln zł.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 261 mld 381,3 mln zł, czyli wzrosło o 0,4 proc., tj. o 1 mld 19,0 mln zł wobec maja, a wobec końca 2013 roku wzrosło o 3,0 proc., czyli o 7 mld 628,9 mln zł.

Dodano, że zapadalność długu zagranicznego w 2014 roku, według stanu na koniec czerwca, wynosiła 1 mld 32 mln euro. Zapadalność w 2015 r. wynosi 4 mld 166 mln euro.

Resort poinformował, że na koniec czerwca 71 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa nominowane było w euro, tyle ile miesiąc wcześniej. "Wartość nominalna zadłużenia w EUR na koniec czerwca 2014 r. wyniosła ok. 44,5 mld EUR" - napisano w komunikacie.

Jak podano, zadłużenie Skarbu Państwa w złotych na koniec czerwca wyniosło 65,2 proc. całości długu wobec 65,0 proc. na koniec poprzedniego miesiąca i 69,7 proc. na koniec 2013 r.

Na koniec czerwca zadłużenie w euro wyniosło 24,7 proc., tyle samo, ile miesiąc wcześniej.

 

Zadłużenie w dol. wyniosło na koniec czerwca 6,2 proc. wobec 6,2 proc., na koniec poprzedniego miesiąca.

Na koniec czerwca zadłużenie w innych walutach wyniosło 4,0 proc. wobec 4,0 proc. na koniec poprzedniego miesiąca. (PAP)

 

jba/ asa/ amac/