Przypomnijmy. Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności należności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15 tys. złotych na inny rachunek bankowy niż zamieszczony w wykazie podatników spowoduje sankcje w kosztach uzyskania przychodu. Dodatkowo pojawia się także kwestia odpowiedzialności solidarnej w VAT. Aby uniknąć konsekwencji, konieczne jest zawiadomienie fiskusa o dokonanym przelewie. Zawiadomienie - co do zasady - musi być złożone w ciągu trzech dni. W drodze wyjątku, w czasie epidemii koronawirusa termin ten został wydłużony do 14 dni.

Zobacz również: Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie zablokuje obniżenia VAT >>

Wzór zawiadomienia ZAW-NR na ostatnią chwilę

Podatnicy do ostatniej chwili znali tylko projekt wzoru zawiadomienia. Wreszcie, 30 grudnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 2530 zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazano w nim wzór zawiadomienia ZAW-NR. Dokument należy złożyć w ciągu trzech dni od zlecenia przelewu, jeśli dokonało się płatności na rachunek spoza białej listy podatników.

 

Zgłoszenie zapłaty na rachunek spoza białej listy także elektronicznie

Zawiadomienie można złożyć:

  • za siebie,
  • za inną osobę fizyczną,
  • za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną.

Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników, trzeba posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1). Nie jest konieczne posiadanie pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1).

Zawiadomienie można złożyć w formie elektronicznej. System podpowie urząd skarbowy, do którego należy złożyć ZAW-NR, tj. właściwy dla wystawcy faktury. Aby wysłać zawiadomienie ZAW-NR elektronicznie, konieczne jest posiadanie podpisu zaufanego.

Formularz ZAW-NR można złożyć także w formie papierowej.