"Kredytowanie FUS w bankach wynosiło na koniec 2012 roku 840 mln zł i zostało już spłacone" - powiedział w rozmowie z PAP Derdziuk.

"W planie finansowym FUS na 2013 rok zapisany jest limit zadłużenia w bankach do ok. 1 mld zł" - dodał.

Derdziuk poinformował również, że limit potencjalnych pożyczek z budżetu państwa w planie finansowym FUS na 2013 rok został ustalony w wysokości 12 mld zł. "Jednak, aby limit ten został wykorzystany w całości, musiałby nastąpić znaczący spadek wpływów ze składek, rzędu 10 proc., czego nie zakładamy" - powiedział.

Dodał, że "to element zabezpieczający przed potencjalną koniecznością nowelizacji ustawy budżetowej". "To limit graniczny, który nie musi być wykorzystany" - wytłumaczył.

mj/ asa/ amac/