"To budżet optymalny, realny" - mówił w piątek na konferencji prasowej poświęconej projektowi budżetu marszałek województwa Mieczysław Baszko.

Za priorytet uznał służbę zdrowia. Zwrócił uwagę na poziom dofinansowania przez samorząd podległych mu szpitali (w 2015 roku ma to być 58 mln zł). W jego ocenie, w przeliczeniu na mieszkańca, to poziom najwyższy w kraju.

W 2014 roku dochody województwa podlaskiego wyniosły blisko 827 mln zł, zaś deficyt - 88 mln zł. W ocenie skarbnika województwa Henryka Gryko, planowany na 2015 rok deficyt, choć jeden z najwyższych w ostatnich latach, realnie będzie mniejszy.

Jak mówił, przepisy o finansach publicznych nakładają bowiem na samorząd obowiązek ujmowania po stronie planowanych wydatków np. poręczenia dla szpitali. "My mamy dużo takich poręczeń, ale nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby szpitale same nie spłacały poręczonych kredytów" - mówił Gryko. Powiedział też, że Podlaskie jest najmniej zadłużonym województwem w kraju.

Marszałek Baszko mówił o inwestycjach, że potrzebne są przede wszystkim te, które "będą oddziaływać na jakość życia" w województwie.

Najpoważniejsza z nich, to kontynuacja projektu budowy sieci szerokopasmowego internetu. Zaplanowane na to w 2015 roku wydatki, to 153,5 mln zł. Kolejne najdroższe inwestycje, to przebudowa kilku dróg wojewódzkich oraz projekt tras rowerowych w województwie podlaskim.

Wśród innych inwestycji jest też np. 4 mln zł na przygotowanie inwestycji i budowę parkingu przy nowym gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej - jednej z największych w kraju inwestycji kulturalnych z dofinansowaniem unijnym.

Placówka ma jedynie czasowe pozwolenie na użytkowanie, do września 2015 roku musi przynajmniej zacząć budowę parkingu. Zarząd województwa chce, by powstał on na działce przed gmachem Opery i Filharmonii Podlaskiej, od strony ul. Kalinowskiego. Część działki chce zamienić z gminą Białystok, drugą część odkupić od prywatnej firmy, która miała tam w planie budowę kina.

Jeszcze w tym roku samorząd chce wziąć ok. 30 mln zł kredytu. Część tej kwoty, to pieniądze na pierwszą transzę za budynek biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku, do którego przeniesie się w przyszłości Książnica Podlaska.

Za wynegocjowaną kwotę 25 mln zł samorząd kupi od uczelni budynek biblioteki i przylegający do niej biurowiec. Do biurowca ma w przyszłości przenieść się część administracji samorządu województwa.

W najbliższy poniedziałek skarbnik projekt budżetu przedstawi radnym na sesji sejmiku. (PAP)

rof/ pz/