Ministerstwo Finansów podało w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa, że dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec października 1.031,566 mln zł, co daje 67,4 proc. planu.

Zakładane na ten rok wpływy w budżecie mają wynieść 1.530,0 mln zł. (PAP)

map/ ana/