Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. mogli zgłaszać swoje propozycje od 25 maja do 30 czerwca br. Łącznie do magistratu wpłynęło 166 wniosków. Teraz zajmują się nimi urzędnicy, którzy będą weryfikowali je pod względem formalnym oraz ustalali szacunkowe koszty zgłoszonych zadań.

„Pomysły musiały dotyczyć zadania własnego miasta na prawach powiatu w zakresie napraw, remontów czy inwestycji. Ponadto musiały być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców oraz zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta, a ich wartość jednostkowa nie mogła przekroczyć kwoty 250 tys. zł brutto” - wyjaśnił Weber.

Wśród zgłaszanych przez mieszkańców pomysłów najczęściej pojawiały się remonty chodników i dróg, budowa bądź rozbudowa placów zabaw, remonty schodów terenowych, zagospodarowanie podwórek, budowa miejsc parkingowych czy różnych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wśród tych ostatnich są boiska, kompleks lekkoatletyczny, bieżnia wraz z skocznią, siłownie plenerowe ścieżki zdrowia, czy przystań na kajaki i rowery wodne.

Weber zapowiedział, że niebawem Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych uzupełni mapę ze zgłoszonymi pomysłami znajdującą się w zakładce Budżet Obywatelski 2016 na stronie www.gorzow.pl i każdy będzie mógł sprawdzić rodzaj wszystkich zgłoszonych projektów oraz ich lokalizację w jednym z ośmiu rejonów, na które zostało podzielone miasto.

Ogłoszenie listy pozytywnie oraz negatywnie zaopiniowanych pomysłów zaplanowano na 14 września. Informacja znajdzie się w Biuletynie Informacji Publicznej miasta. Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane projekty odbędzie się od 21 września do 5 października br.

„Na początku września będziemy szczegółowo informowali o procedurze głosowania. Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy zwycięskich pomysłów planowane jest na październik” - dodał Weber.

Zobacz książkę "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

W maju br. radni zmienili regulamin budżetu obywatelskiego. W tym roku głosowanie odbędzie się w ośmiu, a nie pięciu obwodach, a udział w nim będą mogli wziąć mieszkańcy, którzy skończyli 13 lat.

W 2014 roku gorzowianie w każdym wieku mogli głosować na 121 inwestycji, które przeszły etap konsultacji. W drodze głosowania wyłoniono 15 inwestycji do realizacji w 2015 r. 14 z nich, to zadania dotyczące placówek oświatowych - szkół i przedszkoli (modernizacje i budowy boisk przyszkolnych, placów zabaw przy przedszkolach czy modernizacje samych obiektów). Wyjątkiem była modernizacja chodników i parkingu przy ul. Stilonowej.

W Gorzowie Wlkp. budżet obywatelski po raz pierwszy zaistniał w 2013 r. Wówczas samorząd na ten cel rozdysponował 1 mln zł, w zeszłym roku były to 2 mln zł. Teraz do rozdysponowania będzie również 2 mln zł. (PAP)

mmd/ par/