"Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł na koniec kwietnia ok. 61 proc., przy stanie płynnych środków przekraczającym 70 mld zł" - napisał Nowak.

"W maju planowany jest jeden kasowy przetarg sprzedaży (18 maja) i jeden przetarg zamiany obligacji (25 maja). Zgodnie z planem kwartalnym i wcześniejszymi zapowiedziami, w związku z dobrą sytuacją płynnościową budżetu oraz dotychczasową realizacją procesu finansowania, planowana podaż na przetargu sprzedaży wynosi 3-5 mld zł. Na przetargu zamiany odkupywane będą obligacje zapadające w lipcu i październiku. Nie planujemy przetargów bonów skarbowych" - poinformował wiceminister.

"W marcu miał miejsce znaczący napływ inwestorów zagranicznych na krajowy rynek SPW – zwiększyli oni swoje zaangażowanie o 9,9 mld zł, przede wszystkim w segmencie powyżej 7 lat, z czego wzrost zaangażowania banków centralnych i instytucji publicznych wyniósł 4,5 mld zł, a funduszy inwestycyjnych 1,9 mld zł" - dodał Nowak.

Wyjaśnił ponadto, że pod względem geograficznym napływ dotyczył przede wszystkim Azji i Europy. "Również w kwietniu obserwujemy napływ inwestorów zagranicznych" - zaznaczył. (PAP)

mmu/ je/