"To jest robota na być może dłużej niż dwa lata, ale mnie się nie śpieszy" - podkreślił przyszły minister finansów. "Nie wiem, jak państwu, ale premier Jan Krzysztof Bielecki podobno zagospodarował mnie już na sześć lat w ministerstwie finansów. Za innych nie gwarantuję" - dodał.

"Nie da się osiągnąć spadku bezrobocia, wzrostu zamożności Polaków na dłuższą metę +na kredyt+. To nie jest kwestia najbliższych dwóch lat, ale kolejnych 20 czy 50 lat" - podkreślił Szczurek.

Jak ocenił, oszczędności "nie wezmą się z II filara z OFE, gdzie przesuwamy oszczędności z jednego miejsca w drugie". Przekonywał, że "jeżeli patrzymy na system emerytalny, to musi być trzeci filar", a w przypadku rynku pracy - "chodzi o sprawiedliwe zasady oskładkowania pracy".

"Chodzi też o dyscyplinę w finansach publicznych, to też jest źródło oszczędności. Nie sposób pogodzić ogromnego wzrostu wydatków prorozwojowych, stabilizującej reguły wydatkowej, wyjścia z procedury nadmiernego deficytu, bez gruntownego przeglądu wydatków państwa. Trzeba uważać, na co wydaje się pieniądze. Tym bardziej trzeba uważać, im lepiej jest w gospodarce, im więcej mamy unijnych pieniędzy do wydania. Normalność oznacza ostrożnie wybierać priorytety" - powiedział Szczurek.

Według niego po 15 latach "czas pożegnać się z obecną ordynacją podatkową", którą "trzeba zastąpić nowym kodeksem podatkowym z listą praw podatnika". "Musimy pogodzić interesy sytemu finansów publicznych, podatników i przedsiębiorców, i konieczność stworzenia takiego systemu, który będzie sprzyjał dobrobytowi i wzrostowi gospodarczemu" - mówił przyszły minister finansów.

Szczurek podkreślił, że liczy na współpracę z Sejmem, Kancelarią Prezydenta, przedsiębiorcami czy specjalistami podatkowymi.

To co resort finansów musi zrobić szybko to - zdaniem Szczurka - "uczynić życie uczciwych podatników mniej uciążliwym". "Marzy mi się, by aparat państwowy i podatnicy zaczęli się darzyć większym zaufaniem" - mówił. To jest - podkreślił - "kapitał społeczny, bez którego prawdziwy dobrobyt nie jest w państwie możliwy".