Jak mówił na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Marek Belka, struktura PKB w III kwartale wskazuje na stopniowe, postępujące i nieodwracalne ożywienie w gospodarce. Wymieniał m.in. odnotowany minimalny wzrost popytu wewnętrznego czy wzrost wydatków inwestycyjnych. Inne sygnały też wskazują, że popyt wewnętrzny się stabilizuje i lekko ożywia - dodał.

Według GUS, PKB w III kwartale 2013 roku wzrósł o 1,9 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 0,8 proc. rdr w II kwartale. "To nie jest to co nas ekscytuje, ale gospodarka jest jednak na fali ożywienia. Kolejny kwartał powinien przynieść jeszcze pewne przyspieszenie" - ocenił prezes NBP.

Nie wykluczył jednocześnie, że gospodarka może przyspieszyć bardziej, niż przewiduje RPP. "Nie wierzymy, żeby polska gospodarka mogła opierać się tylko na eksporcie netto, +lecieć tylko na jednym silniku+. III kwartał pokazuje, że poruszamy się w dobrym kierunku. (...) To daje nadzieję, że ożywienie będzie dłuższe" - mówił Belka.

W komunikacie Rady po środowym posiedzeniu napisano m.in., że obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu br. oraz utrzymanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu gospodarki krajowej, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 2,50 proc., lombardowa 4,00 proc., depozytowa 1,00 proc., zaś redyskonta weksli 2,75 proc.