W środę Sejm rozpoczął prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy zgłoszonym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

Obecnie celnicy są objęci powszechnym systemem emerytalnym i nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat.

Projekt zakłada, że – tak jak żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych – celnicy będą przechodzić na emerytury po 15 lub 25 latach służby. Po 15 latach na emeryturę może przejść funkcjonariusz, który wstąpił do służby przed 1 stycznia 2013 r. Natomiast rozpoczynający służbę po 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny osiągną w 55. roku życia i po odsłużeniu 25 lat.

"Polska Służba Celna była zawsze służbą mundurową. Spełnia wiele zadań dla bezpieczeństwa obywateli" - podkreślił w Sejmie przewodniczący związku zawodowego Celnicy.pl Sławomir Siwy, który jest pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Dodał, że pod projektem podpisało się prawie 200 tys. osób.

Jak zaznaczył Siwy projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku. TK orzekł, że zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy SC względem innych służb mundurowych jest arbitralne i dyskryminujące.

Zobacz: TK: nieobjęcie celników ustawą o emeryturach mundurowych jest niekonstytucyjne >>

Wnioski do TK skierowała grupa posłów PiS, Związek Zawodowy Celnicy.pl, Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP oraz Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej. Argumentowali oni, że określenie wieku emerytalnego funkcjonariuszy SC na 67 lat jest rażąco niesprawiedliwe.

Trybunał wskazał, że funkcjonariusze SC mają węższe uprawnienia emerytalne niż funkcjonariusze Straży Granicznej mimo wielu cech wspólnych tych służb. Chodzi m.in. o pełną dyspozycyjność oraz wykonywanie zadań w nielimitowanym czasie pracy i w trudnych warunkach.

Odrzucenia obywatelskiego projektu chce klub Nowoczesna. Jak mówiła podczas debaty w Sejmie Joanna Augustynowska (N) przywileje emerytalno-rentowe powinny być pomniejszane a nie powiększane. Projekt budzi wątpliwości i różnicuje środowisko służb mundurowych; takie formacje jak Służba Ochrony Kolei czy Służba Leśna nie są objęte emeryturami mundurowymi - wskazywała.

Pozostałe kluby opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisjach. Arkadiusz Czartoryski (PiS) podkreślił, że orzeczenie TK powinno być zrealizowane, ponieważ Służba Celna bez wątpienia jest jedną z formacji mundurowych. Jak podkreślił, SC ma szczególne znaczenie dla budżetu państwa; na granicach Polska traci miliardy złotych w wyniku m.in. nielegalnego przemytu - mówił.

Tomasz Szymański (PO) zwrócił uwagę, że TK wskazał na nierówności między poszczególnymi formacjami. "Dostrzegamy potrzebę objęcia Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym. Zmiana systemu prawnego w tym zakresie powinna nastąpić w możliwie krótkim czasie" - powiedział.

Projekt poparł także Robert Winnicki (Kukiz'15). Jednocześnie zwrócił uwagę, że sytuacja, w której pracownicy administracyjni formacji mundurowych mają takie same uprawnienia jak funkcjonariusze liniowi, jest patologią. "Docelowo opowiadamy się za likwidacją przywilejów emerytalnych i wprowadzeniem emerytur obywatelskich" - powiedział Winnicki.

Także Zbigniew Sosnowski (PSL) powiedział, że funkcjonariuszy Służby Celnej powinno się zrównać z przedstawicielami innych formacji mundurowych. Jak podkreślał projekt jest "słuszny i racjonalnie uzasadniony".

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński poinformował, że do projektu nie ma jeszcze formalnego stanowiska rządu. Zapewnił o poparciu dla tej inicjatywy. Także wiceminister finansów Konrad Raczkowski powiedział, że projekt zasługuje na poparcie, ale potrzebne są jeszcze szczegółowe prace, aby określić skutki tej reformy dla budżetu państwa.

Prawo do emerytur mundurowych mają żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 formacji mundurowych - policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW.

Emerytury mundurowe stanowią odrębny system, tzw. zaopatrzeniowy, i są wypłacane z budżetu państwa. Wysokość emerytury jest obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby emerytura wynosi 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok rośnie o 3 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. pensji.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w SC, która zatrudnia ponad 14 tys. osób, to ok. 3500 zł netto. (PAP)