„Chciałbym, żebyśmy w tym roku, jako przedstawiciele zawodu księgowego, chodzili z dumnie wypiętą piersią” - zaapelował do zgromadzonych Jerzy Koniecki, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie. Przypomniał przy okazji, że okazją do jubileuszowego spotkania na deskach Teatru Kwadrat w Warszawie jest także obchodzony obecnie Rok Księgowego oraz 110-lecie powstania pierwszej organizacji społeczno-zawodowej polskich księgowych.

Gratulacje z okazji jubileuszu warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia i wyrazy szacunku dla wszystkich jego członków przekazał sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk. W okolicznościowym liście stwierdził m.in., że „nie jest rzeczą łatwą utrzymanie przez dziesiątki lat tak wysokich standardów działalności w warunkach ciągłych zmian otoczenia gospodarczego i prawnego”. Wskazał przy tym na osiągnięcia „nie do przecenienia” w działalności oświatowej w zakresie przygotowania do zawodu księgowego oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji.

Nawiązując do słów św. Pawła „kto hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie”, Wiesław Janczyk wyraził przekonanie, że „wysiłek i serce, jakie wkładają Państwo w swoją pracę na rzecz rachunkowości przynosić będzie obfity plon przez kolejne dziesiątki lat”.

List gratulacyjny przesłał także Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Podkreślił w nim m.in., że „Stowarzyszenie wniosło istotny wkład w tworzenie w Polsce zawodów dyplomowanego biegłego księgowego oraz biegłego rewidenta”, a certyfikaty SKwP „mają już swoją renomę na rynku związanym z branżą finansową”.

„60 lat dla człowieka, to wiek godny, a dla organizacji, zwłaszcza tak żywotnej jak Stowarzyszenie, to wiek jeszcze młodzieńczy” - powiedział Franciszek Wala, prezes Zarządu Głównego SKwP. Podkreślił, że są powody do dumy i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć całego Stowarzyszenia, w którym - jak zaznaczył - „największym kapitałem są ludzie”. Odnosi się to według niego w szczególności do warszawskiego Oddziału, największego i zawsze bardzo znaczącego w całej grupie 26. oddziałów okręgowych.

„Ostatnie kilkanaście lat działalności Oddziału Okręgowego w Warszawie zaznaczyło się doskonale” - podkreślił Franciszek Wala i podziękował za to wszystkim jego aktywnym członkom, wykładowcom i pracownikom, a - jak dodał - „w szczególności kierownictwu, na czele z Jerzym Konieckim”.

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów powiedział, że księgowych i biegłych rewidentów łączy działanie w interesie publicznym i podziękował za współpracę na rzecz dobrych praktyk księgowych oraz dobrej sprawozdawczości finansowej. Według niego przyszłość zawodu księgowego i biegłych rewidentów zależy od umiejętności wykorzystania możliwości technologicznych, a nawet od umiejętności „zintegrowania się” z nimi.

„Jesteśmy świadkami digitalizacji gospodarki, przedsiębiorstwa rejestrują w formie elektronicznej wszystkie procesy gospodarcze, już nie tylko księgowe” - zauważył. Zwrócił też uwagę na powstawanie wielkich baz danych (big data) oraz ich analizowanie (data analytics), co jest wyzwaniem i szansą dla przedstawicieli zawodów finansowych oraz kadr kierowniczych. Zdaniem Krzysztofa Burnosa w tym zakresie „pojawia się ogromna rola Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, a to jak w tym świecie odnajdą się księgowi uzależnione jest - jak ocenił - „od dobrze zaplanowanego procesu edukacji i kształcenia obecnych i przyszłych kadr”. Jednocześnie wyraził przekonanie, że „organizacja, która ma za sobą 110 lat dobrze poradzi sobie z tym wyzwaniem”.

W podziękowaniu za wyjątkowe osiągnięcia złotą odznakę z diamentem „Za zasługi w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” otrzymał Jan Oleksa, biegły rewident i wykładowca.

W debacie „Rachunkowość - zadziwiająca, niezwykła, zaskakująca - kombinacja tradycji i nowoczesności” wzięli udział doradca podatkowy Ewelina Bugaj, biegli rewidenci Agnieszka Gajewska, Łukasz Godlewski i Leszek Marciniuk oraz dyrektor zarządzający Sage w Polsce Piotr Ciski. Moderatorem debaty była red. Wiesława Moczydłowska, rzeczniczka prasowa w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych i wykładowca akademicki.

Ewelina Bugaj powiedziała, że współczesny księgowy nie może skupiać się wyłącznie na „ewidencjonowaniu zdarzeń w sposób odtwórczy”. Oczekuje się od niego szerokiej wiedzy z zakresu prawa bilansowego, podatkowego, cywilnego, pracy. A w związku z tym zmieniają się jego zadania i pozycja w przedsiębiorstwie.

Agnieszka Gajewska zwróciła uwagę m.in. na ewolucję zawodu księgowego, który według niej powinien mieć „otwartą głowę”, być nie tylko kompetentny, ale i komunikatywny oraz jednocześnie doświadczony i entuzjastycznie nastawiony do poznawania oraz wykorzystywania współczesnych narzędzi informatycznych.

Łukasz Godlewski uznał, że współczesna technologia zapewnia szybkie przetwarzanie danych i obieg informacji, ale kontrola „pozostaje w rękach księgowego”. Niezbędna też pozostanie jego ocena zdarzeń gospodarczych oraz ich konsekwencji dla finansów firmy. Dlatego automatyzacja pracy księgowego nigdy nie zastąpi jego doświadczenia i wiedzy z zakresu rachunkowości. Łukasz Godlewski wskazał także na rosnące znaczenie wyceny wartości godziwej, gdyż klienci księgowych coraz częściej oczekują wyceny tego, jakie będą efekty finansowe ich działań i ile na czymś zarobią w przyszłości.

Piotr Ciski podkreślił, że informacja coraz bardziej pełni rolę pieniądza, a w związku z tym zmieniają się oczekiwania wobec księgowych. „Systemy finansowo-księgowe mają się zajmować nie tylko historią i zgodnością z prawem, ale również pomagać w podejmowaniu decyzji” - podkreślił. Wielu przedsiębiorców spodziewa się więc od księgowych pomocy w wykorzystywaniu gromadzonych informacji finansowych do prognozowania, analizowania i podejmowania decyzji. Według niego księgowi, a nie automaty, zawsze będą niezbędni także w przypadku kontroli administracji skarbowej i prowadzeniu bezpiecznego biznesu.

Nawiązując do odpowiedzialności za rachunkowość Leszek Marciniuk przypomniał przysłowie, że „tani księgowy, to często najdroższy księgowy”, a wielu przedsiębiorców - zwłaszcza małych i średnich - wymaga „prowadzenia za rękę od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej”, gdyż niektórzy nie odróżniają np. podatku liniowego od VAT. Według niego biura rachunkowe mają dla MŚP wiele zalet głównie ze względu na koszty, jednak najlepiej jest, gdy zatrudniają one certyfikowanych księgowych.

„Jesteśmy na tyle elastyczni, że potrafimy dostosować się do każdej sytuacji (…) i wierzę w to, że tak będzie również w przyszłości” - powiedział Adam Kęsik, członek zarządu Oddziału SKwP w Warszawie.

Warszawski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powstał 26 kwietnia 1957 roku. Od 1957 roku liczba jego członków wzrosła dziesięciokrotnie, do 4,2 tysiąca osób. W 2016 roku na szkolenia prowadzone przez 110 wykładowców Oddziału zgłosiło się 12,5 tysiąca osób, o 2,3 tysiąca więcej niż rok wcześniej.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP