Zasadą jest, że za zwłokę w zapłacie podatku trzeba zapłacić fiskusowi odsetki. Zgodnie z ordynacją podatkową wynoszą one tyle, ile kwota wynikająca ze zsumowania 2 proc. i dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopa kredytu lombardowego to jedna z podstawowych stóp NBP.

W środę RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Od czwartku stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,50 proc. To oznacza, że stopa procentowa odsetek od zaległości podatkowych zmaleje do 13 proc. Obecnie wynosi 13,5 proc.

Niższe odsetki za zwłokę zapłacą też podatnicy, którzy sami zorientują się, że zapłacili zbyt mało podatku i skorygują deklarację, uzasadniając na piśmie przyczyny korekty, a także zapłacą zaległość w całości w ciągu siedmiu dni od jej złożenia. W takiej sytuacji podatnik ma prawo zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości 75 proc. stawki podstawowej. Od czwartku obniżona stawka odsetek za zwłokę będzie wynosić 9,75 proc., a nie - jak dotychczas - 10,13 proc.

Ostatnia obniżka stawki odsetek - w ślad za zmianą stóp procentowych NBP - miała miejsce 6 grudnia. Jej skala była identyczna jak teraz, ponieważ wtedy również RPP zdecydowała o obniżce stóp procentowych o 0,25 pkt proc.

kjed/ je/