Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało akcje Banku Polskiej Spółdzielczości, stanowiące 1,58 proc. kapitału zakładowego spółki, wraz z prawami poboru za ponad 9,4 mln zł - powiedział PAP wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz.. Leszkiewicz poinformował, że akcje BPS kupiło Centrum Technologii Informatycznych IT Card SA z Łomży, spółka z grupy PBS.  Zaznaczył, że to ostatnia bankowa resztówka niegiełdowa, czyli spółka, w której Skarb Państwa miał poniżej 10 proc.
W połowie stycznia do MSP wpłynęła jedna oferta wstępna dotycząca kupna akcji BPS od firmy Asseco Poland z Rzeszowa. Resort poinformował w połowie marca, że zakończył przetarg bez rozstrzygnięcia. "Do przetargu zgłosił się jeden podmiot i go wygrał (Asseco Poland z Rzeszowa - PAP). Jednak na tę transakcję nie uzyskaliśmy zgody rady nadzorczej banku. Zgodnie z zapisami statutu w takim wypadku rada nadzorcza musi zaproponować inny podmiot, który miałby odkupić na tych samych warunkach akcje PBS" - wyjaśnił Leszkiewicz. Dodał, że rada nadzorcza banku zgłosiła Centrum Technologii Informatycznych IT Card SA z Łomży.
BPS z centralą w Warszawie został utworzony 15 marca 2002 r. przez przyłączenie do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego pięciu banków: Banku Unii Gospodarczej, Lubelskiego Banku Regionalnego, Małopolskiego Banku Regionalnego, Rzeszowskiego Banku Regionalnego oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego.
Akcjonariuszami BPS jest kilkaset banków spółdzielczych z całej Polski. BPS obsługuje klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w obsłudze: samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.
Wiceminister skarbu poinformował ponadto, że MSP podpisało w czwartek umowę sprzedaży 100 proc. udziałów spółki Gospodarstwo Rybackie w Starzawie na rzecz Zakładu Pracy Chronionej Ostel Michał Ostafiński na kwotę ponad 3 mln zł.
Gospodarstwo Rybackie koncentruje się na hodowli ryb słodkowodnych, w tym głównie karpia, którego produkuje rocznie powyżej 400 ton. W ofercie spółki znajduje się również szczupak, tołpyga, amur, sum, jaź, karaś i lin. (PAP)