Jak podkreślają przedstawiciele regionu, to pierwszy tego typu budżet partycypacyjny w Polsce wprowadzany na skalę województwa. „To jest eksperyment, który oferuje bezpośredni dostęp do pieniędzy publicznych. Proponujemy milion złotych na każdy subregion i oczekujemy na zgłaszanie pomysłów” - zaznaczył Leszek Zegzda, członek zarządu województwa.

Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, który poprawi jakość życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju województwa małopolskiego. Szczególnie oczekiwane są zadania o charakterze: prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym i ekologicznym. Muszą one być zgodne z prawem i mieścić się w granicach zadań i kompetencji województwa oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Zgłoszone zadanie może mieć zasięg powiatowy (projekty od 50 tys. do 100 tys. zł), dotyczący powiatu albo miasta Kraków lub subregionalny (projekty od 100 tys. do 300 tys. zł), gdy dotyczy co najmniej dwóch powiatów położonych w tym samym subregionie.

6-milionowy budżet obywatelski zostanie podzielony w równych częściach między miasto Kraków i pięć subregionów: Małopolskę Zachodnią (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), podhalański (powiat nowotarski, suski, tatrzański), sądecki (powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki i Nowy Sącz), tarnowski (powiat brzeski, dąbrowski, tarnowski i Tarnów) oraz krakowski obszar metropolitalny (powiaty bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki).

Regulamin przewiduje, że możliwość składania wniosków, poparcia zadań oraz głosowania otrzymuje każdy mieszkaniec Małopolski, który ma ukończone 16 lat. Głosować będzie można za pomocą jednej z trzech metod: formularza internetowego, głosowania korespondencyjnego lub oddając głos do urny w agendach urzędu marszałkowskiego.

Od piątku mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje. Lista zgłoszeń zostanie zamknięta 6 maja, a głosowanie nad zweryfikowanymi projektami rozpocznie się 18 czerwca i potrwa do 6 lipca. W ostatnim dniu lipca zostanie zaprezentowana lista zwycięskich projektów wybranych przez mieszkańców.

Otwarcie budżetu obywatelskiego zostało poprzedzone serią spotkań informacyjnych z udziałem władz regionu, które odbyły się w głównych ośrodkach każdego z subregionów wyszczególnionych w przedsięwzięciu.(PAP)

rgr/ mhr/

Dowiedz się więcej z książki
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł