Listę pomysłów, które kielczanie mogli zgłaszać od 25 sierpnia, opublikowano w poniedziałek na stronie internetowej ratusza. Zadania mogła zgłosić grupa co najmniej 15 mieszkańców Kielc powyżej 16. roku życia.

W myśl regulaminu inicjatywy muszą przyczyniać się do rozwoju Kielc i dotyczyć budowy, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy elementów infrastruktury miejskiej, które da się zrealizować w ciągu roku.

Najwięcej zgłoszeń dotyczy inwestycji z zakresu organizacji ruchu rowerowego m. in.: budowy nowych ścieżek, połączenia brakujących odcinków istniejących szlaków rowerowych i zaprojektowania nowej organizacji ruchu oraz utworzenia sieci punktów poboru rowerów (Kielecki Rower Miejski).

Pozostałe propozycje dotyczą głównie: budowy nowych i remontu istniejących ulic i chodników, budowy parkingów, placów zabaw, boisk i siłowni na wolnym powietrzu.

Wśród pomysłów znalazły się także: remont schroniska dla bezdomnych zwierząt, modernizacja basenu letniego oraz projekty związane z ułatwieniem dostępu osobom niewidomym do magistratu, jednej z filii miejskich bibliotek i umożliwiające orientację na ulicach centrum Kielc.

68 ze 130 projektów dotyczy małych zadań - ich wartość nie przekracza 100 tys. zł. W 2015 r. władze Kielc chcą przeznaczyć na budżet partycypacyjny 5 mln zł, z czego milion zł na małe projekty.

Do 3 października powołana przez prezydenta Kielc komisja weryfikacyjna będzie sprawdzała propozycje - pod względem formalnym, prawnym i kosztowym. Wówczas zostanie ogłoszona ich lista.

„Chodzi o sprawdzenie, czy zgłoszone inwestycje dotyczą przedsięwzięć realizowanych na miejskich działkach, czy będą mogły zostać przeprowadzone w ciągu roku i czy prawidłowo wskazano ich koszt” - powiedział PAP wiceprezydent Kielc, Tadeusz Sayor.

Głosować będzie można w dniach 6-17 października. Wybierać będą mogli ci kielczanie, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat. Każda osoba może zagłosować raz, ale na dowolną liczbę projektów.

Karty do głosowania będzie można przesyłać drogą elektroniczną, tradycyjną pocztą lub wrzucać do ustawionych w magistracie urn. Zagłosować można będzie także za pomocą specjalnej aplikacji internetowej, zamieszczonej na stronie magistratu.

Ogłoszenie uporządkowanej na podstawie oddanych głosów listy przedsięwzięć ma nastąpić 27 października. Zrealizowane z inicjatywy lokalnej społeczności będą te projekty, których suma - wg kolejności rankingów - nie przekroczy 4 mln zł (dla dużych projektów) i miliona zł (małe projekty).

Budżet obywatelski po raz pierwszy uchwalono w Kielcach w ubiegłym roku. W jego ramach realizowane są trzy projekty - rozbudowy dróg rowerowych łączących północne, południowe i wschodnie dzielnice miasta ze ścieżkami w centrum oraz budowy dwóch boisk przy zespołach szkół ogólnokształcących.

Żadna z inwestycji nie została jeszcze ukończona. Jak zapewniał niedawno prezydent Kielc Wojciech Lubawski, nie ma zagrożenia dla wykonania tego budżetu. Jak mówił, problemy i opóźnienia wynikały z tego, że to duże przedsięwzięcia - trzeba było je zaprojektować, ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę.

W tym roku powinny powstać nowe boiska. Jak zapewniają władze Kielc, jest prawna możliwość realizacji projektów do połowy przyszłego roku – co najmniej jeden z czterech odcinków zwycięskiego projektu, związanego ze ścieżkami rowerowymi, będzie realizowany dopiero w 2015 r.

W 2013 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono ok. 100 projektów, a pod głosowanie mieszkańców poddano 67 z nich. Pomysły zgłaszały m. in. stowarzyszenia i społeczności osiedli. Oddano na nie 37 tys. głosów.

Poza stolicą województwa świętokrzyskiego budżet obywatelski będzie w 2015 r. realizowany także w Starachowicach. Do rozdysponowania wg potrzeb mieszkańców jest 1,2 mln zł. Projekty można zgłaszać do 10 października, głosowanie na nie potrwa od 3 do 7 listopada. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 14 listopada. (PAP)

ban/ son/