W 2013 roku zapadalność wynosi 3.754 mln euro, w 2014 r. 4.440 mln euro. (PAP)