"Proces konsultacji międzyresortowych jest w toku. Obecnie MF jest w trakcie zbierania uwag od poszczególnych resortów. Dopiero po ich wyjaśnieniu rozpocznie się proces przyjmowania założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych przez komitety Rady Ministrów (Komitet ds. Europejskich oraz stały Komitet RM) i sam rząd" - poinformował resort finansów.

"Zakładamy, że założenia powinny trafić na Radę Ministrów w lipcu" - dodano.

Na początku czerwca MF opublikował i skierował do konsultacji założenia do projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nimi planowane jest wprowadzenie nowej stabilizującej reguły wydatkowej, która zaczęłaby obowiązywać od 2014 roku. Reguła ma dotyczyć całego sektora finansów publicznych, a limit wydatkowy ma rosnąć w średniookresowym tempie wzrostu PKB.

Źródło w resorcie informowało PAP w ubiegłym tygodniu, że nowelizacja budżetu państwa w 2013 roku jest najprawdopodobniej nieunikniona, ale dojdzie do niej dopiero po przeprowadzeniu noweli ustawy o finansach publicznych.

W ramach noweli ustawy o finansach, MF planuje dokonać zmiany w zapisach odnoszących się do progu ostrożnościowego 50 proc. długu publicznego w relacji do PKB.

Zgodnie z obowiązującą ustawą po przekroczeniu przez dług poziomu 50 proc. PKB relacja deficytu do dochodów w budżecie na kolejny rok nie może się powiększyć. Dług publiczny w 2012 roku, według metodologii krajowej wyniósł, 52,7 proc. PKB. (PAP)

bg/ nik/ ana/