Z komunikatu wynika, że chodzi o rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatków dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych od przychodu, który odpowiada kwocie umorzonych zobowiązań odsetkowych.

Ministerstwo Finansów przypomina, że ustawa z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych miała za zadanie udzielenie wsparcia kredytobiorcom w spłacie kredytów mieszkaniowych tzw. "starego portfela", to znaczy zaciągniętych do 31 maja 1992 r.

"Wprowadziła ona rozwiązanie polegające na czasowym zwolnieniu kredytobiorców z obowiązku spłaty odsetek od kredytu, po to, aby środki wnoszone przez kredytobiorców na obsługę zadłużenia kredytowego skierować w całości na spłatę kapitału kredytowego" - informuje komunikat.

"Przyjęte w ustawie z 1995 r. rozwiązania podjęto, aby zrekompensować skutki transformacji gospodarczej i ustrojowej, w tym urynkowienia oprocentowania kredytów mieszkaniowych (które nastąpiło od 1 stycznia 1990 r.) oraz stworzenia systemu zachęt dla kredytobiorców do prawidłowego regulowania zobowiązań kredytowych lub wcześniejszej spłaty zadłużenia. Znaczny wzrost oprocentowania kredytów po urynkowieniu oprocentowania doprowadził do sytuacji, w której kredytobiorcy nie byli w stanie obsługiwać zaciągniętych kredytów" - przypomina resort finansów.

Warunkiem przejściowego wykupu przez budżet państwa należności banków z tytułu niespłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów była jednak, dodaje MF, comiesięczna obsługa zadłużenia kredytowego.

Ponadto na wniosek kredytobiorcy (spółdzielnia mieszkaniowa albo osoba fizyczna), który począwszy od 1998 roku przez 20 lat systematycznie i terminowo spłacał kredyt, bank mógł umorzyć "pozostałe zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu".

Zatem pierwsze wnioski o umorzenie skapitalizowanych odsetek oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa - zwraca uwagę MF - mogą się zatem pojawić z początkiem 2018 roku. Właśnie tych osób lub podmiotów dotyczyłoby przygotowywane przez resort zwolnienie podatkowe. (PAP)