Centralna ścieżka marcowej projekcji NBP zakłada inflację w 2013 na poziomie 1,6 proc., w 2014 na poziomie 1,6 proc. i 1,5 proc. w 2015.

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek na konferencji, że obniżka stawki VAT od 2014 roku mogłaby mieć miejsce w przypadku "radykalnej" poprawy sytuacji gospodarczej w drugiej połowie roku bieżącego roku, co jest mało prawdopodobne.

Podwyżka stawek VAT o 1 pkt proc. weszła w życie z początkiem 2011 r. Rząd planował, że stawki VAT wrócą do poprzednich poziomów w 2014 roku, o ile w 2013 roku zostanie z Polski zdjęta procedura nadmiernego deficytu (EDP).

W marcowej projekcji inflacji i PKB zaznaczono, że w horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla PKB, zaś dla inflacji, w średnim okresie, ryzyko ukształtowania się powyżej ścieżki centralnej jest nieznacznie wyższe, ze względu na możliwe dostosowania ze strony polityki fiskalnej mające na celu wypełnienie reguł fiskalnych - w szczególności ze względu na możliwe utrzymanie w 2014 r. podwyższonej stawki VAT.

"Polityka fiskalna i regulacyjna może być istotnym czynnikiem niepewności dla przyszłej inflacji i PKB, zwłaszcza w długim horyzoncie projekcji. Celem prowadzonych w latach 2011-2012 działań zwiększających wpływy i ograniczających wydatki sektora finansów publicznych, była z jednej strony redukcja deficytu w 2012 r. do poziomu dopuszczalnego przez unijne reguły fiskalne, co umożliwiłoby zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu, z drugiej natomiast, utrzymanie zadłużenia finansów publicznych poniżej II progu ostrożnościowego zapisanego w Ustawie o finansach publicznych" - napisano w marcowej projekcji.

"Ze względu na oczekiwane spowolnienie gospodarcze, utrzymanie deficytu finansów publicznych na poziomie zapewniającym spełnienie krajowych i europejskich reguł fiskalnych, może wymagać podjęcia dodatkowych działań dostosowawczych w horyzoncie projekcji, np. wycofanie się z, uwzględnionego w projekcji, powrotu podstawowej stawki VAT do 22 proc. w 2014 r." - dodano.

jba/ ana/

Czytaj także: Tusk: obniżenie VAT w 2014 r. wydaje się mało prawdopodobne