MF wyjaśniło, że co roku wywiad skarbowy i inne służby walczące z nielegalnym handlem papierosami otrzymują od koncernów tytoniowych fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu i samochodów. Dofinansowanie jest możliwe dzięki umowom zawartym przez Unię Europejską z firmami tytoniowymi. Resort podkreślił, że pieniądze te przeznaczone są wyłącznie na realizację programu "Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych". W 2013 r. w budżet wywiadu zasiliła kwota ponad 1,6 mln zł.

"W najbliższym czasie, na potrzeby wywiadu skarbowego, zostaną zakupione specjalne radiotelefony, które będą wykorzystywane w samochodach, kupowanych także z puli środków przekazanych przez koncerny tytoniowe. Samochody i sprzęt posłużą w pracy grupom zwalczającym nielegalny proceder tytoniowy" - napisano w komunikacie.

MF poinformowało, że walka z przemytem wiąże się z koniecznością zapewnienia ciągłej i natychmiastowej łączności radiowej między pracownikami wyspecjalizowanych komórek kontroli skarbowej a także z innymi służbami. Szybki kontakt umożliwia sprawną koordynację i natychmiastową rekcję w podejmowanych działaniach, co wpływa na podniesienie skuteczności i sukces akcji.

"Działania prowadzone przez funkcjonariuszy przynoszą efekty i są dostrzegalne nie tylko przez budżet, ale również przez obywateli rzetelnie płacących podatki. Dla mnie jednym z najważniejszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom kontroli skarbowej w trakcie wykonywania przez nich czynności. Szczególnie w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu" - wyjaśnił cytowany w komunikacie przekazanym PAP wiceminister Finansów Andrzej Parafianowicz, kierujący wywiadem i kontrolą skarbową.

"Środki łączności umożliwiają wtedy np. wezwanie karetki pogotowania ratunkowego w miejscu zdarzenia, w którym brak jest zasięgu dla telefonii komórkowych lub poinformowanie współpracowników o zaistnieniu takiej sytuacji, jak też wezwanie ewentualnego wsparcia" - dodał.

Zgodnie z danymi MF w ciągu ostatnich dwóch i pół roku funkcjonariusze wywiadu skarbowego wykryli przestępstwa podatkowe na kwotę ponad 5,5 mld. zł. Zaznaczono, że ostatnio pod Warszawą wywiad skarbowy wspólnie z funkcjonariuszami CBŚ ujawnił i zabezpieczył 8 mln 980 tys. sztuk papierosów z rosyjskimi znakami akcyzy oraz 12,4 tony krajanki tytoniu.

Wstępnie oszacowane straty publicznoprawne wynoszą 18 mln 501 tys. 411 zł. Ponadto wobec czterech zatrzymanych osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu. "Doposażenie podległych mi służb to niezbędny krok do jeszcze większej skuteczności. Ścigamy przestępców i potrzebujemy możliwości technicznych, które pozwolą nam ich wyprzedzić" - zaznaczył Parafianowicz.