Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów, 207 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu

Rządowa nowelizacja przewiduje, że Lasy Państwowe w tym i przyszłym roku mają przekazać do budżetu po 800 mln zł. Z kolei od 2016 r. Lasy rocznie będą przekazywać do państwowej kasy 2 proc. wartości sprzedanego drewna.

Wszyscy posłowie opozycji krytykowali tryb pracy nad nowelą - szczególnie to, że pierwsze i drugie czytanie w Sejmie odbyło się jednego dnia - w czwartek, a głosowanie zaplanowano już na kolejny dzień.

Posłowie z PiS oraz Solidarnej Polski złożyli wnioski o odrzucenie noweli, ale nie uzyskały one poparcia większości posłów. Sejm odrzucił też poprawki Twojego Ruchu oraz SLD, które mówiły m.in. o przesunięciu pierwszej wpłaty do budżetu na 2015 r., czy zmniejszeniu łącznej kwoty wpłaty w latach 2014-15 do 1,2 mld zł.

rbk/ pad/ jbr/