Niedawna uchwała częstochowskich radnych w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową ma wejść w życie jeszcze w tym roku, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego. Ulgi są elementem regionalnej pomocy dla nowych inwestycji.

Przyjęte przez częstochowskich samorządowców rozwiązanie ma przyczynić się do wzrostu przedsiębiorczości w mieście, zwiększając konkurencyjność lokalnych producentów i usługodawców nie tylko na rynku regionalnym, ale także na rynkach zagranicznych. Ma też być impulsem rozwojowym dla częstochowskich uczelni, poprzez zachęcanie lokalnego biznesu do współpracy z naukowcami. Biznes może pomóc w finansowaniu badań na uczelniach, a wypracowane rozwiązania ma wdrażać w praktyce.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości będą dotyczyć powierzchni użytkowej budynków lub ich części do 300 m kw., przeznaczonej na działalność badawczo-rozwojową lub związanej z wytwarzaniem nowych albo znacząco ulepszonych towarów, procesów i usług opartych o nową technologię. Warunkiem uzyskania zwolnienia będzie wydanie co najmniej 100 tys. zł na nową inwestycję. Ponadto, na każde zainwestowane 50 tys. zł od podatku będzie zwolnione dodatkowo do l00 m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części.

Zwolnienie dotyczy także budowli powstałych z związku z wdrożeniem nowej technologii i uruchomieniem w oparciu o nią produkcji nowych lub ulepszonych towarów, procesów czy usług, przy czym wartość zwolnionych od podatku budowli nie będzie mogła przekroczyć 1 mln zł. Okres zwolnienia zależy od wartości inwestycji i wyniesie od dwóch lat do nawet sześciu lat, gdy wartość inwestycji przekroczy 3 mln zł. Przedsiębiorca może skorzystać z programu wielokrotnie, maksymalnie do kwoty 300 tys. zł.

Samorząd Częstochowy od czterech lat udziela ulg podatkowych przedsiębiorcom, m.in. tworzącym nowe miejsca pracy i inwestującym w technologie. W oparciu o obowiązujące od 2012 r. uchwały Rady Miasta możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej do końca września br. uzyskało 66 firm, które zadeklarowały stworzenie łącznie 502 miejsc pracy; 321 z nich już utworzono.

Aby skorzystać z ulg, inwestor musi złożyć stosowny wniosek w urzędzie miasta przed końcem 2018 r. Korzystający z pomocy nie mogą zalegać z podatkami czy opłatami lokalnymi. (PAP)

mab/ pad/