Wszystko przez FATCA, czyli amerykańską ustawę z 2010 r. o ujawnianiu na cele podatkowe informacji finansowych o rachunkach zagranicznych. Dzięki niej USA chce uszczelnić system podatkowy - alarmuje "Rzeczpospolita".

Jej podpisanie przez Polskę weszło w decydująca fazę. Z informacji nadesłanych "Rzeczpospolitej" przez resort finansów wynika, że projekt wraz z załącznikami został już uzgodniony ze stroną amerykańską i parafowany.

Komisja Nadzoru Finansowego informuje na swojej stronie, że podpisanie dokumentu może nastąpić jeszcze w tym roku. Planuje się, że pierwsze raporty trafią do USA z końcem września 2015 r.

Przed przyjęciem dokumentu przestrzega prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. W liście do ministra finansów alarmuje, że umowa może naruszać polską konstytucję, zwłaszcza w zakresie ochrony prywatności naszych obywateli.

Więcej na http://www.rp.pl

tpo/

Zobacz także:

RPO jest zaniepokojona ew. transferem informacji o rezydentach podatkowych USA >>>