W odróżnieniu od "Naszego elementarza" dla pierwszoklasistów, w którym treści z zakresu języka polskiego, przyrody, społeczeństwa i matematyki wzajemnie się przeplatały i uzupełniały, w przygotowanym na zlecenie MEN podręczniku dla drugoklasistów wyodrębniono treści matematyczne. Dlatego w efekcie do uczniów trafią dwie książki: "Nasza szkoła" i "Nasza szkoła. Matematyka" podzielone na mniejsze części. Część pierwsza składa się z trzech książek: dwóch do edukacji zintegrowanej – 1A i 1B oraz jednej do matematyki.
Przez pierwsze miesiące nauki uczniowie klas II będą uczyli się z części 1A do edukacji zintegrowanej i książki do matematyki. I to one są teraz dostarczane do szkół. Następne części elementarza będą przekazywane sukcesywnie.
Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, w województwach: dolnośląskim, lubuskim, małopolskim i podlaskim zakończono już dystrybucję pierwszych części darmowego podręcznika dla drugiej klasy „Nasza szkoła” do edukacji zintegrowanej (część 1A) i do matematyki. Podręcznik trafił już do 697 dolnośląskich, 297 lubuskich, 1318 małopolskich i 369 podlaskich szkół podstawowych.
W województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i świętokrzyskim podręczniki dostarczono do 99 proc. szkół. W kolejnych czterech: mazowieckim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim podręczniki dostarczono do ponad 90 proc. placówek.
Dystrybucja do wszystkich szkół w kraju pierwszej części "Naszej szkoły" ruszyła 7 sierpnia i ma zakończyć się do 28 sierpnia 2015 r. Prowadzą ją kuratoria oświaty. Podręczniki są odbierane z magazynu ministerstwa, a następnie dostarczane do szkół podstawowych na terenie każdego województwa.

Polityka oświatowa, zarządzanie edukacją w skali kraju, regionów i samorządów, placówek oświatowych - tematem Kongresu Edukacja i Rozwój>>

Z nowego bezpłatnego podręcznika "Nasza szkoła" korzystać będą uczniowie, którzy we wrześniu 2015 r. trafią do II klas szkół podstawowych. To ten sam rocznik, który wcześniej uczył się w I klasie z przygotowanego na zlecenie MEN "Naszego elementarza". Są oni jednocześnie pierwszym rocznikiem, który w ubiegłym tygodniu roku szkolnym 2014/2015 korzystał z bezpłatnych, wieloletnich podręczników, będących własnością szkoły, udostępnianych uczniom. Podręczniki te mają służyć co najmniej trzem rocznikom.
"Nasz elementarz" wybrało ponad 97 proc. wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce, w tym ponad 99 proc. szkół publicznych. Obok wersji standardowej ma on cztery wersje adaptacji - dla dzieci niewidomych, niesłyszących i z innymi dysfunkcjami. Przygotowanie podręcznika, druk i dystrybucja finansowane były z budżetu państwa. Tak samo jest w przypadku "Naszej szkoły".
Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup finansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada dotyczyła także podręcznika do II szkoły podstawowej i będzie dotyczyć podręcznika do III klasy.
Wybór podręcznika do I klasy "Nasz elementarz" oznacza wybór "Naszej szkoły" w II klasie. (PAP)

91 proc. samorządów złożyło wnioski o pieniądze na podręczniki>>