Na skutek zmian w systemie edukacji, w Tarnowie pracę straciło 68 nauczycieli. Łączna kwota odpraw, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wymiaru etatu i stażu pracy nauczyciela, to 1.415 mln zł.

Ponadto potrzebne są pieniądze na wyposażenie pracowni przedmiotowych. Reforma spowodowała bowiem, że w podstawie programowej ostatnich klas szkoły podstawowej znalazły się lekcje fizyki, chemii, biologii i geografii.

Doposażyć trzeba osiem samodzielnych szkół, gdzie koszt tylko jednej pracowni może wynieść aż do 140 tys. złotych. Przy przemnożeniu przez cztery przedmioty i osiem szkół, całkowity koszt wyniesie między 1.44–4.48 mln złotych.

W efekcie, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa będzie po raz drugi ubiegał się w MEN o pieniądze na utworzenie i doposażenie wspomnianych pracowni.

Źródło: www.zmp.poznan.pl, stan z 18.09.2017 r.