„Chcemy dostosowywać kierunki kształcenia do wymogów rynku pracy. Dlatego w kilku naszych placówkach zostały wprowadzone nowe kierunki nauczania” – powiedział na wtorkowej konferencji prasowej starosta kielecki Zdzisław Wrzałka.

W placówce w Chęcinach są to: technik analityk, technik obsługi turystycznej, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, a na poziomie zawodowym – monter-mechatronik. W Łopusznie uruchomione zostanie szkolenie na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik geodeta.

Kierownik Beata Mazur z wydziału edukacji starostwa podkreśliła, że szkoły powiatu są atrakcyjne poprzez różne formy zajęć dodatkowych realizowane w ramach unijnych projektów. Są zajęcia wyrównawcze, zajęcia z przedsiębiorczości, dodatkowe lekcje języków obcych i matematyki, poradnictwo psychologiczno—pedagogiczne, doradztwo zawodowe, staże i praktyki, dzięki którym uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzupełniają wiedzę.

Jako przykład podała szkołę w Łopusznie, która w ubiegłym roku uruchomiła kierunek technik architektury krajobrazu i teraz w ramach projektu stara się o środki na wyposażenie pracowni, kurs wikliniarstwa oraz na zorganizowanie wyjazdu uczniów na staż do Paryża i Wersalu.

Szkoła w Chmielniku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu zakładającego trzytygodniowe praktyki uczniów technikum hotelarstwa we Włoszech, a szkoła w Chęcinach chce wysłać uczniów technikum mechanicznego i mechatronicznego na praktyki do Wielkiej Brytanii. We wrześniu placówki w Łopusznie i Chmielniku rozpoczną współpracę z Politechniką Świętokrzyską.

Na terenie powiatu kieleckiego działa pięć zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczy się 1650 uczniów. W ubiegłym roku do klas pierwszych przyjęto ok. 550 osób. (PAP)

agn/ ls/